1406. 21. marts.


Broder Niels, abbed i Ås kloster, og konventet sammesteds overgiver ved mageskifte Bent Andersen Skytte gården Korndal til gengæld for dennes gård i Träslöf.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus frater Nicholaus abbas in Asylo totusque conuentus ibidem salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri nos uerum et legittimum concambium cum discreto uiro Benedicto Andree Skøttæ per talem modum qui sequitur fecisse et sub condicionibus infrascriptis in primis quod nos eidem Benedicto Skøtta bona nostra que possidemus uidelicet curiam Cordalaa in Mølnadalaa cum piscatura et aque ductu ibidem in parrochia Fesbergh situatis cum omni iure nostro assignauimus pro bonis suis uidelicet una curia in Tresleuæ Hymble heret situata quam cum uxore sua Osa Truulsdottær acquisiuitis perpetuo possidendam hoc adiecto quod supradicti Benedictus Skøtta uel uxor eius Asa seu eorum heredes de cetero contra nos uel contra nostros successores nullam controuersiam seu querimoniam in iudicio seculari uel ecclesiastico mouere attentabunt super curia principali in Træsleuæ scilicet nobis pro parentibus uxoris sue Osa predicte seu aliis bonis ab eisdem quondam apropriatis et testamentaliter relictis prout dudum coram illustri rege Danorum Olauo est uentilatum discussum et finaliter terminatum presente nobili uiro Gyntero milite et aliis pluribus fidedignis ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini mocccco sexto dominica Letare Ierusahlem.

Oversættelse

Broder Niels, abbed i Ås kloster, og hele konventet sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi har foretaget et sandt og lovmæssigt mageskifte med den gode mand Bent Andersen Skytte på denne måde, som følger, og under nedenforanførte betingelser: for det første, at vi med al vor ret har overgivet samme Bent Skytte vort gods, som vi besidder, nemlig gården Korndal i Mölndal med fiskevand og vandløb sammesteds i Fässberg sogn, til gengæld for hans gods, nemlig en gård i Träslöf i Himle herred, som han erhvervede med sin hustru Åse Troelsdatter, at besidde evindeligt, med denne tilføjelse, at ovennævnte Bent Skytte eller hans hustru Åse eller deres arvinger for fremtiden ikke skal forsøge at rejse nogen strid eller klage ved verdslig eller kirkelig domstol mod os eller mod vore efterfølgere angående hovedgården i Träslöf eller andet gods, der nemlig fordum er hjemlet og testamentarisk efterladt os af samme for hans fornævnte hustrus forældre, således som det i sin tid er blevet behandlet, undersøgt og bragt til endelig afslutning i nærværelse af Oluf, de danskes berømmelige konge, i nærværelse af den velbyrdige Gynter, ridder, og flere andre troværdige mænd. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 søndagen Letare Jerusalem.