1406. Danzig


Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.

Tekst efter Aa

Tekst

Anno domini 406 feria secunda post dominicam letare domini nuncii consulares ciuitatum Thorun, Elbing, Brunsberg, Kongisberg et Dantzk: de Thorun Gotke Rebber et Arnoldus vom Loo; de Elbngo Iohannes Rode et Iohannes Goswin; de Brunsberg Wernerus Schonenberg et Iohannes Bodker; de Kongisberg Kerstanus Huntschinder et Conradus Marscheide; de Danczk Tydericus H{ue}xer, Conradus Letzkow, Petrus Vorrad, Iohan Mekelvelt, Arnoldus Heket et Iohannes vom Steyne, ut sequitur, in Dantzk pertractarunt.

<1> Erst wart gelesen unsers heren homeisters briff, inholdende van der Engelschen wegen, de gewant van Kopinhaven hergebracht haben noch der tzyt das her Albrecht Rothe dy berichtbriffe von im gab tzu Dordrecht das en ire gut sunder vortzog wider wurde. Doruff wart den Engelschen ire gut wider gegeben, das en Everd von Borstil und Hannus Warendorff van Kopinhaven hatten gebracht, noch uswisunge des recesses tzu Danczk uff Dorothee neest gel{ye}den gemacht.

<2-10> .....

<11> Item qwam vor die stete Peter Dirgarthe voyt uff Schone, werbende, das man im 10 mark myn 10 scot widerkeren welde, dy her in der bude uff Schone hat vorbuwet. Dis ist czur{ue}gke gezogen, tzum nesten tage im ende tzu geben.

<12-28>.....

<29> Item heren Conrad Marscheden sint gegeben xiii mark vor syne bude vff Schone <30>..... <31> Item wart vorramet eynes briffs an de vrowe konigynne tzu Denemarken in sulchen lude Grosmechtige irluchte vorstynne (etc. = nr. 305).

<32> Der gelich ouch tzu schriben den Wendischen steten ab sie die vrowe konigynne vnderwisen mochten das sie de vorgescrebin gutere wider keren welde.

<33-35>.....

Oversættelse

I det Herrens år 1406 andendagen efter søndag letare aftalte rådssendebudene fra byerne Thorn, Elbing, Braunsberg, Königsberg og Danzig: fra Thorn Gottfried Rebber og Arnold vom Loo, fra Elbing Johan Rode og Johan Goswin, fra Braunsberg Werner Schonenberg og Johan Bodker, fra Königsberg Kristian Huntschinner og Konrad Marscheide, fra Danzig Dietrich Huxer, Konrad Leskow, Peter Vorrad, Johan Mekelfeld, Arnold Heket og Johan vom Steine, på et møde i Danzig følgende:

1. Først blev vor herre højmesterens brev læst, hvis indhold var om englænderne, som har bragt klæde fra København hertil efter den tid, hvor han gav Albrecht Rode brevene fra ham i Dordrecht med besked om at de skulle have deres gods tilbage uden tøven. Derpå fik englænderne deres gods tilbage, som Everd von Borstil og Hannus Warendorff havde bragt dem fra København efter indholdet i recessen, der var lavet i Danzig på sidst forgangne Dorothea.

11. Fremdeles kom Peter Dirgarthe, foged i Skåne, til stæderne med det ærinde, at man skulle give ham 10 mark minus 10 scot tilbage, som han har brugt på boden i Skåne. Dette er trukket tilbage for at give ham en afgørelse ved næste møde.

29. Fremdeles er der givet hr. Konrad Marscheid 13 mark for hans bod i Skåne. 31. Fremdeles blev der aftalt et brev til fru dronningen af Danmark med sådan ordlyd Stormægtige højeste fyrstinde etc.

32. Ligeledes også at skrive til de vendiske stæder, om de ville meddele fru dronningen, at hun skulle give det førnævnte gods tilbage.