1406. 31. marts.


Stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar og Hannover slutter aftale om omslagning af mønt, hvorunder omtales Og man skal ansætte alle slags penge, slået i Danmark eller andetsteds, i deres værdi. [...] Fremdeles, de danske penge indeholder 10 lod (alm. 1/16del mark), af marken udmøntes 10 mark og 2 skilling, så er den lybske mark ikke bedre end 12 skilling, den halve lybske mark 6 skilling, de 4 lybske skilling 3 skilling, penningen 2 penning.

Udtog efter Hanserecesse l.l

Tekst

Stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar og Hannover slutter aftale om omslagning af mønt, hvorunder omtales Unde me schal allerleye gheld in Denemarken edder anderswor gheslagen setten uppe syne werde. [...] Vortmer dat Densche geldt hold 10 lot, upp de mark scrodet 10 mark 2 schillinge, so is de Lubesche mark nicht beter den 12 schillinge, de halve Lubesche mark 6 schillinge, de 4 Lubesche schillinge 3 schillinge, de penningh 2 penninghe.

Oversættelse

Stæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar og Hannover slutter aftale om omslagning af mønt, hvorunder omtales Og man skal ansætte alle slags penge, slået i Danmark eller andetsteds, i deres værdi. [...] Fremdeles, de danske penge indeholder 10 lod (alm. 1/16del mark), af marken udmøntes 10 mark og 2 skilling, så er den lybske mark ikke bedre end 12 skilling, den halve lybske mark 6 skilling, de 4 lybske skilling 3 skilling, penningen 2 penning.