1406. 4. april.


Jens Brynnekesen, kantor ved kirken i Roskilde, sælger en bryggerkedel til nonnerne ved Vor Frue kloster sammesteds.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Brynikini cantor ecclesie Roskildensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me religiosis uirginibus. uidelicet. monialibus claustri beate uirginis Roskildis quandam sartaginem meam braxatoream de quatuordecim lagenis uel quasi michi iure hereditario post mortem patris mei bone memorie aduolutam uendidisse scotasse et alienasse iure perpetuo possidendam ♦ Item obligo me et heredes meos ad apropriandum et disbrigandum prefatis monialibus dictam sartaginem secundum leges terre ab impeticione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum. uidelicet. domini Nawnonis concanonici mei Roskildensis et Iohannis Nicolai ciuis ibidem presentibus est appensum ♦ Datum domini m° cd° sexto dominica palmarum\

Oversættelse

Jens Brynnekesen, kantor ved kirken i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg til de fromme jomfruer, nemlig nonnerne i Vor Frue kloster i Roskilde, har solgt, skødet og afhændet en mig tilhørende bryggekedel på 14 tønder eller deromkring, som jeg har arvet efter min afdøde fader - god ihukommelse - at besidde med evig ret. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og frigøre fornævnte nonner nævnte kedel efter landsdelens lov for krav fra hvilken som helst side. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd, nemlig hr. Navne, min medkannik i Roskilde, og Jens Nielsen, borger sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 palmesøndag.