1406. 5. april. Københavns byting


Tingsvidne af Københavns byting om, at fru Katrine Wedeke har skænket sit grundstykke blandt klædeskærerboderne til Vor Frue kirke i København mod afholdelse af hendes og hendes forældres årtid.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Olauus Twlessøn aduocatus Hafnensis Nicolaus Wider / Laurencius Wynneræ consules Iohannes Inguari Iohannis Clementis Ionas Wat et Sono Baghere uillani ibidem salutem in domino ♦

Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini m°cd°sexto feria secunda palmarum in placito uille Hafnensis presentes fuimus et audiuimus quod honesta matrona Katerina Wedekes in eodem placito propter hoc specialiter constituta fundum suum inter tabernas pannicidarum apud Andream Laurencii ad occidentem situm fabrice ecclesie beate uirginis Hafnis pro anniuersario suo et parentum suorum donauit et scotauit iure perpetuo possidendum uenerabili uiro domino Iacobo Clementis eiusdem ecclesie decano huiusmodi donacionem et scotacionem acceptante/ ♦

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno et die supradictis\

Oversættelse

Oluf Tulesen, foged i København, Niels Vider, Lars Vinder, rådmænd, Jens Ingvarsen, Jens Klementsen, Jon Vad og Sune Bager, borgere sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at vi i det Herrens år 1406 mandagen efter palmesøndag var til stede på Københavns byting og hørte, at den hæderlige kone Katrine Wedeke, der af denne særlige grund havde indfundet sig på samme ting, skænkede og skødede sin toft, beliggende mellem klædehandlernes boder (i Klædeboderne) vest for Anders Larsen, til Københavns Frue kirkes bygningsfond til en årtid for sig og sine forældre at besidde med evig ret, idet den ærværdige mand, hr. Jakob Klemensen, samme kirkes dekan, modtog sådan gave og skødning.

Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.