1406. 13. april. Hellum herredsting


Tingsvidne, at Palle Kirt sælger alt sit gods i Hellum herred undtagen i Fræer til sin broder Jakob Kirt.

Tekst efter Aa

Tekst

Item eth wintne ludindis som biscop Laue Peter Clauszen met flere neruerindes huss uar saa oc horde paa Helumherritz ting at Paly Kirt skott oc solde syn brodher Iacob Kirt alle hanss gotz i Hellumherrit som hanum var till fallenn effther fader oc moder till arff eller kiøb vntagenn thet gotz i Freer. ♦ Datum mcdvi feria 3a pasce.

Oversættelse

Et vidne, der lyder, at biskop Lave, Peder Klausen med flere var til stede på Hellum herredsting og så og hørte, at Palle Kirt skødede og solgte sin broder Jakob Kirt alt sit gods i Hellum herred, som var tilfaldet ham efter fader og moder som arv eller ved køb med undtagelse af det gods, han havde i Fræer. Givet 1406 tirsdag i påsken.