1406. 16. april. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserec.

Tekst

Anno 1406 feria sexta pasche domini nuncii consulares ciuitatum Thorun, Elbing, Brunsberg, Konigsberg, Danczk..... Marienburg congregati, infrascripta tractauerunt.

<1-5> ..... <6> Item ist en befolen vulmechtik, de sache von Lembeken wegen noch clage und antwort von beyden teylen tzum ende tzu brenghen, als dy sache in vortziten vulmechtik tzu den steten ist gesatzt.

<7-14> ..... <15>..... Item dem voyte uff Schone Conrad Marscheden 13 mark gegeben ..... Item dem Elbinge 103 ½ mark noch van der reyse heren Heinrich Damerow ken Denemarken. Persolutum est. Item 105½ mark den von Dantzk von heren Tydeman Huxers reyse ken Denemarken. Item so bliben noch steende 20 mark by den von Dantzk. Und hirvon sint gegebin dem statscribir tzu Dantzik 10 mark ken Dordrecht; item 9 ½ mark heren Peter Tirgarten voythe uff Schone; item 15 scot eyme scribir, de die Englischen tedingen usgescrebin.

Oversættelse

I året 1406 fredag i påsken var de herrer udsendinge, rådmænd fra byerne Thorn, Elbing, Braunsberg, Königsberg, Danzig ..... forsamlede i Marienburg og forhandlede de nedenfor skrevne punkter.

<1-5> ..... <6> Fremdeles er det befalet dem ved fuldmagt at bringe sagen om Limbæk til afslutning efter klage og svar fra begge parter, eftersom sagen tidligere er fastsat for stæderne ved fuldmagt.

<7-14> ..... <15> Fremdeles givet fogeden på Skåne Konrad Marscheid 13 mark. Fremdeles til Elbing 103 1/2 mark yderligere for hr. Henrik Damerows rejse til Danmark. Dette er betalt. Fremdeles 105 1/2 mark til dem fra Danzig for hr. Dietrich Huxers rejse til Danmark. Fremdeles så bliver der endnu 20 mark tilbage hos dem fra Danzig. Og heraf er givet til stadskriveren i Danzig 10 mark til Dordrecht; fremdeles 9 1/2 mark til hr. Peter Tiergarten, foged i Skåne; fremdeles 15 scot til en skriver, som har afskrevet de engelske aftaler.