1406. 17. april.


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til fogeden på Roggenhausen og Johan van der Mersche, der var højmesterens udsendinge til dronning Margrete.

Tekst efter nil

Tekst

Tekst efter A: Item i{i-}c marc dem voythe von Roghuszen vnd Iohan von der Merse mit den steten [1] czu czerunge gegeben vom des meisters geheise als sie vnser homeister czu der frauwen koningynne czu Denemarkten in botschafft sante am[2] sonabunde vor quasimodo geniti.

1. mit den steten ] tilf. o. l. A. 2. am] am am A.

Oversættelse

Fremdeles på mesterens befaling givet 100 mark til fogeden fra Roggenhausen og Johan von der Mersche med stæderne for fortæring, da vor højmester sendte dem til fru dronningen i Danmark med budskab på lørdagen før quasimodo geniti.