1406. 18. april. Lübeck


Hr. Johan Hoyer og Albrecht Grote skylder hr. Niels Jakobsen Lunge fra Strängnäs henholdsvis 500 og 450 mark lybsk (1406 21. maj slettes Albrecht Grotes forpligtelse)

Tekst efter A

Tekst

Dominus Iohannes Hoyer et Albertus Grote coram libro constituti recognouerunt se et suos heredes teneri uenerando domino Nicolao Iacobi Lungen alias Strengilensi utpote et suis heredibus utpote ipse dominus Iohannes prescriptus in quingentis marcis Lubicensibus et ipse Albertus in quadringentis et quinquaginta marcis Lubicensibus/ ♦ Cum ipse dominus Nicolaus aut sui heredes per se aut suum uel suos certos nuncios uel procuratores idoneos/ repostulauerint/ uel amplius eis carere noluerint[1] expedite persoluende ♦ Prescriptus uenerandus dominus Nicolaus coram libro postea in crastino ascensionis domini huius anni coram libro constitutus regognouit/ quod Albertus Grote prescriptus predictam pecuniam sibi prestitam ad su[ffi]tienciam persoluit e[t] ideo ipsa pec[unia] in est deleta

1. noluerint] rettet o.l. fra uoluerint uden slettelse af uo- A .

Oversættelse

Hr. Johan Hoyer og Albrecht Grote, der var til stede over for bogen, erkendte, at de og deres arvinger skylder den ærværdige herre Niels Jakobsen Lunge, også kaldet af Strängnäs nemlig, og hans arvinger, nemlig denne hr. Johan 500 mark lybsk og denne Albrecht 450. Når denne hr. Niels eller hans arvinger personlig eller ved sin eller deres visse udsendinge eller egnede befuldmægtigede forlanger dem tilbage eller ikke længere vil undvære dem, skal de ufortøvet betales. Fornævnte ærværdige herre Niels, der senere dagen efter Kristi himmelfartsdag dette år var til stede over for bogen, erkendte, at fornævnte Albrecht Grote til hans tilfredshed betalte fornævnte penge, der var ydet ham, og af denne grund blev disse penge slettet.