1406. 22. april.


Kong Albrecht af Sverige, hertug af Mecklenburg, kvitterer Jens Magnussen, kannik i Århus, og Jens Brun, borgmester sammesteds, for 2000 mark lybsk, som de har udredt på ti ridderes vegne, som havde stillet sikkerhed herfor.

Tekst efter A

Tekst

Wy Albrecht van godes gnaden der Sweden vnde der Goten konig. hertoghe to Meklenborg. greue to Zwerin to Stargarde vnde Rostok here bekennen vnde betugen openbare an dessem breue. dat de erwerdigen. her Iens Magnesson domhere to Arhusen vnde Iesse Bruen borgermester dar sulues. vnsem leuen truwen cancelere. her Iohanne van Bentlage. hebben to vnser hand to ener nůge vnde to rechter tyd. betalet vnde bered twe dusent lubesche mark pennige. alse to Lubeke genge vnde geue sint van der erbaren riddere wegen here Nicles Ywensson Pritbern van Putbusch. Peter Niclesson van Agarh. Iohan Clauesson Byorn Olauesson Iohan Scarpenberg. Berneke Schinkel. Iohan Tomasson Iones Tuensson vnde Gutzstaff Lekesson. de se vns vnde vnsen eruen vorbreuet hadden vppe paschen to bereden de vorleden is. vnde eyn inleger dar vp gelouet alse de breff vtwisede. dess suluen breffes vnde lofte. vp de vorbenomeden twe dusend lubesche marc. late wy vnde vnse eruen. de vorbenomede riddere alle vnd ere eruen. gantzliken qwyt leddich vnd loos vnde des to hoger tůchnisse hebbe wy vnse ingezegel witliken hengen. laten in dessen breff de geuen is na godes bord. veerteyn hunderd iar. an deme sosten iare. des donredages na Quasi modo geniti\

Oversættelse

Vi Albrecht af Guds nåde svenskernes og goternes konge, hertug i Mecklenborg, greve af Schwerin, herre til Stargard og Rostock, erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at den ærværdige herre Jens Magnussen, kannik i Århus, og Jens Brun borgmester sammesteds til vor kære tro kansler, hr Johan von Bentlage til vor hånd og til tilfredshed og i rette tid har betalt og udredet 2000 lybske mark penge, som er gangbare i Lübeck på de hæderlige ridderes vegne, hr. Niels Iversen, Predbjørn v. Podebusk, Peder Nielsen af Ågård, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen, Johan Skarpenberg, Berneke Skinkel, Johan Thomsen, Jones Tuesson og Götsaf Leeksson, som de havde givet os og vore arvinger brev på at betale til påske, som nu er forgangen og lovet en indligger derpå, som brevet udviste. For det samme brev og løfte på de førnævnte 2000 lybske mark lader vi og vore arvinger alle de førnævnte riddere og deres arvinger ganske kvit, ledige og fri, og til et sikkert vidnesbyrd har vi med vitterlighed ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet efter Guds fødsel 1400 år i det 6 år torsdagen efter Quasimodi geniti.