1406. 23. april.


Rådet i Lübeck bevidner, at Johan Bentlage i deres nærhed har erkendt, at han for kong Albrecht har modtaget 2000 mark lybsk, som ridderne Niels Iversen, Predbjørn von Podebusk, Peder Nielsen af Ågård, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen, Johan Skarpenberg, Berneke Skinkel, Jens Thomsen, Jens Tuesson og Götstaf Leeksson havde lovet at betale.

Tekst efter Aa

Tekst

Wy borghermestere vnde radmanne der stad to Lubeke bekennen vnde betugen openbare in dessem breue vor alsweme dat de erbar man her Iohan Bentlage kentzeler des hochgeborn forsten koning Albertes hertoghen to Meklenborch vnde greuen to Swerin in vnser ieghenwordicheyt openbarliken bekande dat de erbaren lude her Ions Magnesson domhere to Arhusen vnde Iesse Brun borghermester dar sulues eme to behoeff koning Albertes vorbenomet tor noghe vnde to danke betalet hadden twe dusent Lubessche mark dar vor de duchtigen riddere her Niggels Ywersson Pritbern van Pudbusch her Peter Nigelsson van Agard her Iohan Oleusson her Byorn Oleuesson her Iohan Scherpenberch her Berneke Schinkel her Iohan Thomasson her Iens Tuesson vnde her Godstaff Leekesson myt ener sameden hand ghe louet hadden vppe den passchen negest vor leden to betalende vortmer bekanden desse vorscreuen her Iens Magnesson vnde Iesse Brun dat se von deme vorscreuen hern Iohanne Bentlaghen vntfanghen hadden den breff vppe de vorscreuen twe dusent mark van den vorbenomeden ridderen besegeld vnde des to tuchnisse is vnse segele an dessen breff ghe hanghen de screuen is na godes bord veirteynhundert vnde in dem sosten jare des vridaghes na quasimodo geniti.

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erkender og bevidner åbenbart i dette brev for enhver, at den hæderlige mand, hr. Johan Bentlage kansler hos den højbårne fyrste kong Albrecht, hertug af Mecklenburg og greve af Schwerin i vort nærvær åbenbart erkendte, at de hæderlige folk, hr. Jens Magnussen, kannik i Århus og Jens Brun, borgmester samme sted for førnævnte kong Albrecht havde betalt ham fyldestgørende 2000 lybske mark, som de fortræffelige riddere, hr. Niels Iversen, Predbjørn von Podebusk, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Johan Olufsen, hr. Bjørn Olufsen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Berneke Skinkel, hr. Jens Thomsen, hr. Jens Tuesson og hr. Götstaf Leeksson med en samlet hånd havde lovet at betale sidst forgangne påske. Ydermere erkendte disse førnævnte hr. Jens Magnussen og Jens Brun, at de af den førnævnte hr. Johan Bentlage havde modtaget brevet på de førnævnte 2000 mark beseglet fra de førnævnte riddere, og til vidnesbyrd herom er vore segl hængt på dette brev, som er skrevet efter Guds fødsel 1400 år og i det 6 år fredag efter quasimodo geniti.