1406. [Før 24. april]. Heidelberg


Kong Ruprecht 3. og hans søn, pfalzgreve Johan af Bayern, befuldmægtiger ridderen Hadmar af Laber m. fl. til at forhandle om ægteskab mellem førnævnte Johan og Katerine, kong Erik 7. af Pommerens søster.

Arkivalske oplysninger efter Reg. der Pfalzgrafen og tekst efter Janssen:

Tekst

Wir Ruprecht etc. und wir Iohans von denselben gnaden pfalczgrave by Ryne und herczog in Beyern, des obgenanten unsers lieben herren und vaters des Romischen kunigs sone, bekennen und tun kunt offenbar an diesem brief, das wir dem edeln Hadmar herren zu Laber, Hans Truchsesszen von Balderszheim rittern und Conrad Castener unserm lantschriber zu Amberg, unsern reten und lieben getruen, volle und gancze macht geben hann und geben in crafft disz briefs zu teydingen, zu handeln und czu beslieszen ein hyraut und ee zuschent uns und dem obgenanten herczog Hansen uff eine, und der hochgebornen iungfrauwe Katherinn, der durchluchtigisten furstynn frauw Margrethen kunigynne zu Sweden, Denmarck und Norweyen, nifftel und des durchluchtigisten fursten herrn Ericks kunig czu Sweden, Denmarck und Norweyen swester, off die ander syten, und umbe zugelt, heinsture, wydeme, wyderlegunge und alle andere stucke, die sich czu solicher hyraut und ee gebürent, und waz darzu notdurfftig, nucze oder bequeme sin mag. Und waz die obgenanten unsere rete also teidingen, handeln und beslieszen, daz wollen wir kunig Ruprecht und herczog Hans obgenant stete halten und follenfuren, ungeverlichen. Urkunde disz brieffs, versigelt mit unsern uffgetruckten insigeln, der geben ist zu Heidelberg nach Crists geburte vierczehenhundert iare und darnach in dem sechsten iare, unser kunig Ruprechts riche in dem sechsten iare. Ad mandatum domini regis Job Vener etcetera.

Oversættelse

Vi Ruprecht etc. og vi Johan af samme nåde pfalzgreve ved Rhinen og hertug af Bayern, søn af den førnævnte vor kære herre og fader, den romerske konge, erkender og gør vitterligt ved dette brev, at vi har givet og giver den ædle Hadmar, herre til Laber, Hans Truchsesse af Baldersheim, riddere og Konrad Kastener, vor landskriver i Amberg, vore rådgivere og kære tro mænd hel fuldmagt til at forhandle og beslutte et bryllup og ægteskab mellem os og den førnævnte hertug Johan på den ene side og den højbårne jomfru Katarine, niece til den højbårne fyrstinde fru Margrete, dronning af Sverige, Danmark og Norge og søster til den højbårne fyrste hr Erik, konge af Sverige, Danmark og Norge på den anden side og angående medgift, udstyr, særeje, vederlag og alle andre sager, der hører til sådant bryllup og ægteskab, og hvad der måtte være nødvendigt, nyttigt eller gavnligt dertil. Og hvad de ovennævnte vore rådgivere således forhandler om og beslutter, det vil vi, førnævnte kong Ruprecht og hertug Johan stadigt holde og fuldføre uden svig. Til sikkerhed for dette brev, forseglet med vort påtrykte segl, der er givet i Heidelberg after Christi fødsel i det 1400 år og derefter i det 6. år, i det 6 år af vor konge Ruprechts regering. Til kongens befaling Job Vener etc.