1406. 30. april. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. udnævner doktor Friedrich Deys, dekan i Paderborn, til det apostoliske sædes kollektor i kirkeprovinserne Bremen og Riga samt i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig.

Tekst efter Aa

Tekst

Innocencius etcetera dilecto filio magistro Frederico Deys decano ecclesie Padeburnensis decretorum doctori in Bremensi et Rigensi prouinciis necnon in Caminensi et Uerdensi ac Sleswicensi ciuitatibus et diocesibus fructuum et prouentum camere apostolice debitorum collectori salutem etcetera ♦ Ex fideli et sollicita ac diligenti prudencia prouidencia quoque et probitate circumspecta aliisque uirtutibus quibus fulgere dinosceris presumimus euidenter quod ea que tibi commiserimus sollerti et salubri studio fideliter exequeris ♦ Hinc est quod nos te de cuius circumspectione plurimum confidimus in Bremensi et Rigensi prouinciis necnon in Caminensi Uerdensi et Sleswicensi ciuitatibus et diocesibus (generalem collectorem et receptorem fructuum et prouentuum censuum decimarum et aliorum reddituum camere apostolice in dictis prouinciis et diocesibus) debitorum usque ad nostrum et sedis apostolice beneplacitum tenore presencium facimus constituimus et eciam deputamus/ omnes alios et singulos collectores et succollectores (in prouinciis et diocesibus predictis per nos aut sedem apostolicam hactenus deputatos penitus reuocantes ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundo kalendas maii anno secundo.

Oversættelse

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn magister Friedrich Deys, dekan ved kirken i Paderborn, doktor i lovkyndighed, indsamler af de frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i kirkeprovinserne Bremen og Riga samt i stæderne og stifterne Kamin og Verden og Slesvig, hilsen osv. Ud fra den trofaste og omsorgsfulde og omhyggelige klogskab samt den omsigtsfulde forudseenhed og retskaffenhed og de andre dyder, hvorved Du vides at udmærke Dig, antager vi indlysende, at Du med kyndig og frelsebringende iver trofast vil udføre det, som vi har pålagt Dig. Derfor gør, indsætter og udpeger vi ligeledes til vort og det apostoliske sædes velbehag Dig, til hvis omsigtsfuldhed vi nærer såre stor tillid, til almindelig indsamler og modtager af frugter og indkomster, skatter, tiender og andre indtægter, der skyldes det apostoliske kammer i nævnte provinser og stifter, i kirkeprovinserne Bremen og Riga samt i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig, idet vi fuldstændigt tilbagekalder alle andre kollektorer og underkollektorer, der hidtil er udpeget af os eller det apostoliske sæde i fornævnte kirkeprovinser og stifter. Givet ved S. Pietro i Rom den 30. april i vort (pontifikats) andet år.