1406. 1. maj.


Stig Ågesen af Näs, ridder, skøder to gårde i Djurslöv til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingeborg i domkirkens kor.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Stygotus Aghesson de Nes miles salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me duas curias meas in Dyursløff in Baraheret cum omnibus earum pertinenciis in quarum una Magnus Petri in altera Sweno habitant fabrice ecclesie Lundensis in remedium animarum mee uidelicet et uxoris mee Ingeburgisscotasseresignasse et ad manus dominorum Iohannis Falster cantoris et Petri Dwæ canonici Lundensis et tutorum ecclesie predicte realiter assignasse ita quod dicti tutores uel qui pro tempore fuerint duo aniuersaria meum uidelicet et uxoris mee Ingeburgis predicte in choro Lundensi die obitus nostri cum uigiliis et missis more solito tenere debeant annuatim ♦ Pensionem uero de dictis duabus curiis peruenientem diuidendam ordino in hunc modum uidelicet quod dimidietas pensionis die anniuersarii mei in tres partes diuidatur quarum una canonicis qui uigiliis et misse animarum die anniuersarii mei interfuerint altera pauperibus et pro missis inferius in ecclesia celebrandis tercia uero uicariis et fabrice ecclesie predicte erogentur et de omnibus[1] istis partibus deducatur una ora denariorum pulsantibus in turri tribuenda secunda uero dimidietas pensionis in anniuersario uxoris mee predicte per omnia ut in meo diuidatur ordinacione dictarum curiarum ad dies meos michi reseruata ♦ Insuper obligo me et heredes meos ad appropriandum et disbrigandum et liberandum predictas duas curias cum omnibus pertinenciis suis ut premittitur predicte ecclesie Lundensi ab impeticione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium uidelicet dominorum Nicholai abbatis monasterii Omnium sanctorum prope Lundis/ Stygoti Petersson militis/ Trugoti Haas/ Nicholai Swenson/ Achonis Nichilsson armigerorum/ Iohannis Hennikini et Jone Andersson proconsulum Lundensium presentibus est apensum ♦ Datum anno domini m°cd sexto die beatorum Philippi et Iacobi.

1. et de omnibus] et de omnibus et de omnibus A. .

Oversættelse

Stig Ovesen af Næs, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg har skødet og afstået mine to gårde i Djurslöv i Bara herred med alle deres tilliggender, af hvilke Mogens Pedersen bebor den ene og Svend den anden, til Lundekirkens bygningsfond til sjælefrelse for mig og min hustru Ingeborg og virkeligt overdrager dem i de herrers hånd, nemlig Jens Falster, kantor, og Peder Due, kannik, og begge kirkeværger for nævnte kirke, således at de nævnte værger eller til hvilke der til enhver tid måtte være årligt skal afholde to årtider, min og min fornævnte hustru Ingeborgs, i koret i Lund på vor dødsdag med vigilier og messer på sædvanlig vis. Men afgiften, som kommer af de nævnte to gårde, forordner jeg at lade dele på følgende måde: halvdelen af afgiften skal på dagen for min årtid deles i tre dele, af hvilke den ene skal udbetales til kannikerne, der er til stede ved vigilierne og sjælemesserne på dagen for min årtid, den anden til de fattige og til at lade holde mindre messer for i kirken, men den tredie skal udbetales til vikarerne og fornævnte kirkes bygningsfond, og af det hele og af alle disse dele skal der fradrages en øre penge af til dem, der ringer med klokkerne i tårnet; men den anden halvdel af afgiften skal til min fornævnte hustrus årtid i alle måder fordeles på samme måde som ved min; rådigheden over de nævnte gårde er forbeholdt mig i min levetid. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, fri og frigøre fornævnte to gårde med alle deres tilliggender som foranskrevet til fornævnte kirke i Lund mod tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig de herrer Niels, abbed for Allehelgenskloster ved Lund, Stig Pedersen, ridder, Trued Hase, Niels Svendsen, Ove Nielsen, væbnere, Jens Hennekesen og Jon Andersen, borgmestre i Lund. Givet i Lund i det Herrens år 1406 på sankt Filips og sankt Jakobs dag.