1406. 1. maj. Ålborg


Hr. Jens Hval lejer Hassing gård på 10 år af fru Ide af Clausholm, enke efter Niels Jensen.

Tekst efter Aa

Tekst

Først ith breff, att her Ienns Huall kenndis, at frwe Ide aff Claxhollum, Niels Iennszøns effterleffuerske, haffuer leett hannem Hassing gaard oc saa megitt gods, som hun haffuer ther i byenn, att nyde y x aar, oc sidenn skall hunn oc henndis arffuinger haffue thett igenn. ♦ Datum Aalborrig sancti Philippi oc Jacobi dag mcdvi.

Oversættelse

Først et brev, at hr. Jens Hval bekender, at fru Ide af Clausholm, Niels Jensens enke, har overladt ham Hassing gård og så meget gods, som hun har der i byen, at nyde i 10 år, og derefter skal hun og hendes arvinger have det tilbage. Givet i Ålborg på sankt Philip og Jakobs dag 1406.