1406. [Omkr.] 2. maj. Lübeck


Bernhard Woltorp erkender at skylde Ivan Sassen, præst i Odense stift, 100 mark lybsk.

Tekst efter nil

Tekst

Bernardus Woltorp coram libro constitutus recognouit se et suos heredes teneri domino Ywano Zassen presbitero Ottoniensis diocesis in quinquaginta marcis Lubicensibus. ♦ Quandocumque ipse predictas pecunias repostulauerit expedite persoluende ♦ Ad predictas 1ta marcas recognouit se eidem teneri 1ta marcas eodem termino persoluendum[1] .

1. Ad predictas 1ta marcas recognouit se eidem teneri 1ta marcas eodem termino persoluendum] tilf. med anden hånd A .

Oversættelse

Bernhard Woltorp, der var til stede over for bogen, erkendte, at han og hans arvinger skylder hr. Ivan Sassen, præst i Odense stift, 50 mark lybsk. Når som helst denne forlanger fornævnte penge tilbage, skal de ufortøvet betales. Til fornævnte 50 mark erkendte han, at han skylder samme 50 mark, at betale til samme termin.