1406. 4. maj.


Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, kvitterer hr. Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala, Magnus v. Alen, ridder, m.fl. for 5000 mark lybsk på sin herres vegne.

Tekst efter Sverges Traktater

Tekst

Ik Iohan van Bentlage koning Albrechtes cantzeler bekenne vnde betughe openbar an dessem breue dat ik to ener nuge vntfanghen hebbe vif dusent Lubessche marc penninge alze to Lubeke genge vnd geue sind de my to mynes vorbenomeden heren hand de erwerdighen her Ions Niclesson erkedeken to Opsal vnde her Magnus van Alen riddere ghetellet vnd bered hebben alse de sulue her Magnus her Hartwich Heesten her Clawes Bokwold her Clawes Dout riddere vnde her Wlffuike Wlfflam borghermestere to dem Sunde ghelouet hadde mynen vorbenomeden heren dem koninge vppe sunte Mertens dach neghest to komende to betalende der suluen vif dusent mark vnde loftes leet myn here koning Albrecht vor sik vnde syne eruen vnde vor de genne de sin lofte entfangen hebben in demsuluen breue den vorbenomeden ridderen vnde borghermesteren vnde eren eruen gantzliken qwit vnde los also dat ik nach hete vnde bode dessuluen mynes heren hebbe den vorbenomeden hern Iens vnde her Magnus den houet breff de vppe de vif dusent mark sprak myt willen weder antwordet vnde des to tughe vnde merer bekantnisse hebbe ik myn ingesegelse witliken ghehenghet an dessem breff de ghescreuen is na godes bort veerteynhundert iar an dem sosten iare dar na des neghesten dingestedaghes Philippi et Iacobi der hilghen apostele.

Oversættelse

Jeg Johan v. Bentlage, kong Albrechts kansler erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at jeg med tilfredshed har modtaget 5000 lybske mark penge, som er gangbare i Lübeck, og som er betalt og udredt til min førnævnte herres hånd, den ærværdige hr. Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala og hr. Magnus v. Alen, ridder, som samme hr. Magnus, hr. Hartvig Heest, hr. Klaus Buchwald, hr. Klaus Då, riddere, og hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, havde lovet min førnævnte herre kongen at betale på næstfølgende sankt Mortens dag. Med hensyn til de samme 5000 mark og løftet lader min herre kong Albrecht for sig og sine arvinger og for dem, der har modtaget hans løfte i samme brev de førnævnte riddere og borgmestre og deres arvinger helt og holdent frie og løst, således at jeg efter befaling og bud fra den samme min herre igen med vilje har overdraget de førnævnte herrer hr. Jens og hr. Magnus hoveddokumentet, som lød på de 5000 mark, og til vidnesbyrd derpå og til yderligere bekræftelse har jeg med vitterlighed hængt mit segl på dette brev, som er skrevet efter Guds fødsel 1400 år i det sjette år derefter, næste tirsdag efter de hellige apostle Philip og Jacob.