1406. 5. maj.


Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erklærer, at Johan Bentlage, kong Albrechts kansler, i deres nærværelse har erkendt, at Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala, og ridderen hr. Magnus van Alen har betalt kong Albrecht 5000 mark lybsk, cf. forrige nr.

Tekst efter Aa

Tekst

Wy borghermestere vnde radmanne der stad Lubeke bekennen vnde betughen in dessem breue vor alsweme dat de erbar man her Iohan Bentlaghe kentzeler des hochgeborn forsten koning Albertes hertoghen to Meklenborch vnde greuen to Zwerin in vnser ieghenwordicheyt openbarliken bekande dat de erbaren manne her Ions Niclesson archidyaken to Vpsal vnde her Magnus van Alen riddere eme to behoeff koning Albertes vorscreuen tor noghe vnd to danke betald hadden viif dusent mark Lubische, de her Magnus van Alen, her Hartwich Heest, her Niclaus van Bokwolde, her Niclaus Doyt, riddere vnde her Wulff Wlfflam borghermestere to dem Sunde ghelouet hadde to betalende vppe sunte Mertens dach neghest komende vnde allene de betalinghe des gheldes vppe de tiid scholde hebben ghescheen iodoch is dat gheld vmme des heren koninges vorscreuen leue willen vppe desse tiid betald dar vmme her Iohan Bentlaghe kentzeler des heren koninges vorscreuen leed de vorbenomede her Magnus van Alen ergenomet den breff den de dickegenomeden her Magnus van Alen her Hartwich Heest her Niclaus van Bockwolde her Niclaus Douyt riddere vnde her Wlff Wlfflam vnde ere eruen van des heren koninges weghen dicke ghenomet van aller namaninghe van dess gheldes weghen gantzliken vnde degher ledich vnde los vnde antworde her Ions Nighelsson vnde her Magnus van Alen her Hartwich Heest her Niclaus van Bokwolde her Niclaus Douyt riddere vnde her Wlff Wlfflam vppe de vorscreuen vif dusent mark besegheld hadden welke breff in vnser ieghenwordicheyt dorsneden wart vnde des to tuchnisse is vnse segele an dessen breff ghehanghen de ghescreuen is na godes bord veirteynhundert iar dar na in dem sosten iare des midwekens na iubilate.

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i staden Lübeck erkender og bevidner i dette brev for alle og enhver, at den hæderlige mand, hr. Johan Bentlage, kansler for den højbårne fyrste kong Albrecht, hertug af Mecklenburg og greve af Schwerin i vort nærvær åbenbart erkendte, at de hæderlige mænd, hr. Jens Nielsen, ærkedegn i Uppsala og hr. Magnus v. Alen, riddere, for førnævnte kong Albrecht til fuld tilfredshed og med tak havde betalt ham 5000 lybske mark, som hr. Magnus v. Alen, hr. Hartvig Heest, hr. Klaus v. Buchwald, hr. Klaus Då, riddere, og hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, havde lovet at betale på næstkommende sankt Mortens dag, og selv om betalingen af pengene skulle være sket til den tid, så er dog pengene af hensyn til den førnævnte herre konge betalt nu, hvorfor hr. Johan Bentlage, kansler hos den førnævnte herre konge, lod de førnævnte hr. Magnus v. Alen, hr. Hartvig Heest, hr. Klaus v. Buchwalde, hr. Klaus Då, riddere og hr. Wulf Wulflam og deres arvinger på den ofte nævnte hr. konges vegne helt og aldeles kvit og fri fra al rykning angående pengene og overdrog førnævnte hr. Jens Nielsen og hr. Magnus v. Alen det brev, som de ofte nævnte hr. Magnus v. Alen, hr. Hartvig Heest, hr. Klaus v. Buchwald, hr. Klaus Då riddere og hr. Wulf Wulflam havde beseglet på de førnævnte 5000 mark, hvilket brev i vort nærvær blev gennemskåret, og til vidnesbyrd derfor er vort segl hængt på dette brev, som er skrevet efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 6. år onsdag efter jubilate.