1406. 7. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at otte mænd fra Års herred på kongens retterting har aflagt vidnesbyrd om, at Møllegård var tilfaldet ridderen hr. Erik Ivarsen som mødrenearv.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis. omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdo. sexto. crastino beati Iohannis ante Portam Latinam constituti in placito[1] nostro iusticiario Alburghis uiri discreti infrascripti de Aarsheret specialiter nominati uidelicet Iohannes Petri Petrus Nicolai Iohannes Iacobi. Magnus Nicolai. Nicolaus Laurencii. Bwddi. Thrygillus Ebbonis et Petrus Øttæsson. unanimiter testificabantur/ quod bona dicta Møllegardh in Aarsheret sita erant domino Eriko Ywerson militi uero iure matrimonii sui legitime aduoluta. ♦ Datum anno die et loco quibus supra. nostro ad causas sub sigillo. teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro.

1. placito] palcito A .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406, på dagen før sankt Johannes foran Porta Latina fremstod på vort retterting i Ålborg nedenskrevne, særligt udpegede, gode mænd fra Års herred, nemlig Jens Petersen, Peder Nielsen, Jens Jakobsen, Mogens Nielsen, Niels Larsen, Budde, Troels Ebbesen og Peder Øttesen, og de bevidnede enstemmigt, at det gods, kaldet Møllegård, som er beliggende i Års herred, var tilfaldet hr. Erik Iversen, ridder, på lovlig vis i kraft af hans ægteskab. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl og med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.