1406. 8. maj. København


Niels Bosen, borgmester, og øvrige rådmænd i København erklærer, at Jakob van der Heide er født i lovformeligt ægteskab, og at hans fader og moder har ført et agtværdigt levned.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis seu uisuris Nicolaus Boecii proconsul Hafnis ceterique consules ciuitatis eiusdem salutem in eo qui salubriter disponit uniuersa. ♦ Tenore presencium notum facimus presentibus et futuris nostra patens esse noticie quod honestus uir Iacob van der Heydhen de legittimo thoro est procreatus iure matrimoniali debito et genitus/ fama bona. et conuersacione pacifica in omnibus decenter comprobatus. est hic nobiscum. ♦ Insuper patrem eiusdem scilicet Iohan van der Heydhen et matrem Mekthildis testimonio muniamus cum eodem scilicet quod in omnibus in quantum humane fragilitati sit possibile et constare possit iudicio humano. conuersacione et uita probabilem sunt comperti. ♦ In huius rei seriem sigillum nostre ciuitatis duximus appendi ♦ Scriptum Hafnis anno domini m°cd° sexto sabbato proximo post festum appostolorum Philippi et Iacobi.

Oversættelse

Niels Bosen, borgmester i København, og de øvrige rådmænd i samme stad til alle, der får dette brev at læse eller se, hilsen med Ham, som ordner alt på frelsebringende måde. Vi gør med dette brevs ordlyd vitterligt for nulevende og fremtidige, at det er åbenbart for vor kundskab, at den agtværdige mand Jakob van der Heide er avlet i lovformeligt ægteskab og født med tilbørlig ægteskabelig ret og sømmeligt anerkendt her hos os for sit gode rygte og fredelige levned i alle forhold. Desuden skal vi sikre sammes fader, nemlig Johan van der Heide, og moder Mektilde med samme vidnesbyrd, nemlig at de med hensyn til alle forhold, for så vidt det er muligt for menneskelig skrøbelighed, og det kan stå klart for menneskeligt skøn, at være kendt som anbefalelsesværdigt for deres vandel og liv. Til brevet herom har vi ladet vor stads segl hænge under. Skrevet i København i det Herrens år 1406 lørdagen næst efter apostlene Filips og Jakobs dag.