1406. 13. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderne Peder Nielsen af Ågård, Erik Nielsen og Elav Elavsen samt Bugge Nielsen, Henrik Nielsen og hans søster Katrine, Jens Eriksen, Niels Eriksen, Brune Erik og hans moder Susanne på kongens retterting har erkendt ingen ret at have til godset Åstrup i Vendsyssel.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto crastino beatorum Nerei et Achillei constituti domini Petrus Nicolai de Agard Ericus Nielssun Eleff Elefsun milites Buggy Nielsun Henricus Nicolai Katerina soror sua Iohannes Ericsun Nicolaus Ericsun Brwn Eric. domina Susanne mater sua et Stigotus Munk ex parte uxoris sue in placito nostro iusticiario Aleburgis coram nobilibus uiris et discretis dominis Lagone episcopo Wigbergensi Boecio episcopo Arusiensi Iohanne Nicolai de Awendsberg Iohanne Scarpenberg militibus Iacobo Kirt Palnone Kirt Thoma Magni Iohanne Nicolai Cristerno Nicolai ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa nullum ius proprietatem uel dominium recognouerunt se uel suos heredes ad presens habere uel habituros in posterum in bonis Asedorp Wendlie sitis aut suis pertinenciis uel bonis sibi adiacenciis quibuscumque. et si quod ius in premissis habuerunt. illustrissime domine domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie etcetera domine et matri nostre carissime et suis successoribus et heredibus scotauerunt et assignauerunt et pro pleno precio et pecunia ad uoluntatem ipsorum de facto iam percepto nichil. inde restanti ad manus uoluntarie tradiderunt iure perpetuo possidendum ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, alle venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406, på dagen efter sankt Nereus og sankt Achilleus fremstod herrerne Peder Nielsen til Ågård, Erik Nielsen, Elav Elavsen, riddere, Bugge Nielsen, Henrik Nielsen, Katrine, hans søster, Jens Eriksen, Niels Eriksen, Erik Brun, fru Susanne, deres moder og Stig Munk på sin hustrus vegne på vort retterting i Ålborg i nærværelse af de højbårne mænd og gode herrer Lave, biskop af Viborg, Bo, biskop af Århus, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Johan Skarpenberg, riddere, Jakob Kirt, Palle Kirt, Thomas Mogensen, Jens Nielsen, Kristian Nielsen og mange andre troværdige i stor mængde og erkendte, at hverken de eller deres arvinger havde eller ville i fremtiden have nogen ret, ejendomsret eller højhedsret over det gods, som er beliggende i Åstrup i Vendsyssel, eller over dets tilliggender eller noget af det gods, som hører dertil, og hvis de har haft nogen ret over det forudomtalte, har de skødet og overdraget og for fuld pris og penge, som de allerede faktisk har modtaget efter deres vilje, uden at der mangler noget, frivilligt overladt til den berømmelige frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v., vor kæreste frue og moder, og hendes efterfølgere og arvinger, til evig og retmæssig besiddelse. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl og med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.