1406. 13. maj. Hing herredsting


Tingsvidnesbyrd af Hing herredsting om, at Jens Nielsen har fået vidnesbyrd om, at arvingerne efter Peder Arvidsen har pantsat to gårde i Rindum og een i No til Ester Nielsdatter for 12 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholaus Esgeri armiger. liillæ Clawes. Petrus Kaa de Rynnum. Iacobus Iohannis. Iohannes Noo Iohannes Harthbo. Stygotus de Wætherssø. Olauus Cristierni de Thorsteth. Petrus Liillæbrwn salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod sub anno domini mo. cdo. sexto. feria quinta ante ascensionem domini in placito Hinghæreth discretus uir lator presencium Iohannes Nicholai coram nobis et aliis quamplurimis personaliter constitutus plenum et sufficiens testimonium placitale habuit in eodem placito cum octo discretis uiris ad hoc specialiter deputatis/ qui octo uiri coniunctis manibus in uerbo ueritatis iurantes testimonium perhibuerunt quod ueri heredes Petri Arythsun in dicto placito Hynghæreth Æster Nielsdættær tres curias uidelicet duas curias in Rynnum dictas Daamgorth et Beryghgorth et unam in parochia Noo dictam Tyngsgorth pro duodecim marchis argenti dictis boopenny eiusdem Æster Nielsdættær unanimiter impignerarunt ♦ Sicut audiuimus et uidimus sic in hiis scriptis testimonium perhibemus ♦ In cuius rei testimonium sigilla notra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Niels Esgesen, væbner, lille Klaus, Peder Kå af Rindum, Jakob Jensen, Jens No, Jens Harbo, Stig af Vedersø, Oluf Kristiansen af Torsted, Peder Lillebrun til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at i det Herrens år 1406 onsdagen før Kristi himmelfartsdag var nærværende brevfører den gode mand Jens Nielsen personlig til stede på Hing herredsting for os og adskillige andre og havde fuldt og tilstrækkeligt tingsvidne på samme ting med otte gode mænd, der var særligt udpegede hertil. Disse otte mænds bevidnede med sammenlagte hænder, idet de svor med sandfærdige ord, at Peder Arvidsens rette arvinger på nævnte Hing herredsting endrægtigt havde pantsat til Ester Nielsdatter tre gårde, nemlig to gårde i Rindum kaldet Damgård og Bjerggård og en i No sogn kaldet Tingsgård for 12 mark sølv samme Ester Nielsdatters såkaldte bopenge. Som vi har hørt og set, således bevidner vi det med dette brev. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.