1406. 14. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Mortensen og Jens Nielsen på rettertinget har skødet hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne alt det gods i Jylland, som de havde fra Jens Færkes hustru og hendes børn.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini m° cd° sexto sexta[1] feria proxima ante ascensionem domini constituti Petrus Mortensson et Iohannes Nielsson Alburgis in placito nostro iusticiario coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio Arusiensi Petro Burglanensi dei gracia episcopis Petro Nicholai[2] de Agard Iohanne Nicholai de Awensberg[3] Iohanne Skarpenber Skarpenberg[4] Erico Nielson Iacobo Lawisson militibus Stigoto Munk Iacobo Kirt Pallone Kirt Thoma[5] Magni Cristierno Nielsson ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa placito predicto presidentibus domino Magni Munk ad manus et ad possessionem illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Swecie Noruegie domine ac matris nostre carissime bona omnia et singula quocumque infra Iuciam sita que uxore Iohannis Ferkæ et ipsius liberis habuerunt cum omnibus suis attinenciis et iure suo in eisdem pro pleno precio ad beneplacitum suum iam percepto nichil inde restanti scotauerunt assignauerunt perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris in premissis aliqualiter reseruato ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms nostro iusticiario.

1. sexta] mgl. Aa. 2. Nicholai] Nicolai Aa. 3. Awensberg] Awensbergh Aa. 4. Skarpenberg] Scarpenberg Aa. 5. Thoma] rettet fra Thome A .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på lørdagen nærmest før Kristi himmelfart fremstod Peder Mortensen og Jens Nielsen i Ålborg på vort retterting i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer, herrerne Bo af Århus, Peder af Børglum, af Guds nåde bisper, Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Johan Skarpenberg, Erik Nielsen, Jakob Lavesen, riddere, Stig Munk, Jakob Kirt, Palle Kirt, Thomas Mogensen, Kristian Nielsen og flere andre troværdige i stor mængde, som førte sædet på førnævnte ting, og skødede og overdrog Magnus Munk til den høje frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning til Danmark, Sverige og Norge, vor kæreste frue og moders hånd og besiddelse det gods, hvert og et, hvor det end er beliggende i Jylland, som de har fået fra Jens Færkes hustru og hendes børn, tillige med alle dets tilligender og sin ret deri, for fuld pris, som de har modtaget efter deres forgodtbefindende, uden at der mangler noget, til evig besiddelse, uden at der på nogen måde er forbeholdt dem eller deres arvinger nogen ret i forudomtalte. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.