1406. 18. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Mortensen og de andre arvinger efter ridderen hr. Niels Myg på kongens retterting har skødet Krekær og deres ret til Diernæs til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto tercia feria proxima ante asscensionem domini constitutus Petrus Martinson cum aliis heredibus domini Nicolai Myg militis coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio Arusiensi Petro Burglanensi Lawone Wigbergensi episcopis Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Magno Munk Iohanne Scarpenberg Erico Nielson Iacobo Calff Iacobo Lawesson militibus Stigoto Munk Iacobo Kirt Palnone Kirt Thoma Magni Nicolao Krabbe Iohanne Nielson Cristerno Nielson et aliis pluribus fidedignis placito nostro iusticiario pronunc Aleburgis presidentibus illustrissime domine domine Margarete regine Dacie Swecie Noruegie etcetera domine et matri nostre carissime omnia et singula bona tam inmobilia quam mobilia et Kræuekiær cum suis attinenciis ac eciam ius suum si quod habuerunt in Dyærnæs quod Gunnæ Ienisson condam possedit cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis nullis demptis pro pleno precio et sufficienti ad uoluntatem eorum iam percepto. nichil restanti mera uoluntate. libere scotauerunt perpetuo possidenda transferentes in eandem dominam reginam Margaretam omne ius proprietatem et dominium que sibi uel heredibus suis uncquam competebant aut competere poterint in premissis ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på onsdagen nærmest før Kristi himmelfart fremstod Peder Mortensen tillige med de øvrige arvinger efter hr. Niels Myg, ridder, i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Bo af Århus, Peder af Børglum, Lave af Viborg, bisper, Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Mogens Munk, Johan Skarpenberg, Erik Nielsen, Jakob Kalv, Jakob Lavesen, riddere, Stig Munk, Jakob Kirt, Palle Kirt, Thomas Mogensen, Niels Krabbe, Jens Nielsen, Kristian Nielsen og flere andre troværdige, som nu førte forsædet på vort retterting i Ålborg, og skødede af fri vilje til den højbårne frue fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge osv., vor kæreste frue og moder, alt og hvert gods såvel urørligt som rørligt og Krekær tillige dets tilliggende og også deres ret, hvis de havde nogen, i Diernæs, som Gunne Jensen tidligere ejede, med alle det nævnte gods' tilliggender uden undtagelse for fuld og tilfredsstillende pris, som de allerede havde modtaget efter deres vilje, uden at der manglede noget, til fri og evig besiddelse, idet de til samme fru dronning Margrete overførte al ret, ejendomsret og højhedsret, som nogensinde tilkom eller ville kunne tilkomme dem eller deres arvinger i det forud omtalte. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, justitiar, som vidne.