1406. [Før 19. maj].


Brev, at Folmer Jakobsen, Hans og Predbjørn Podebusk skøder alt deres gods i Ejdrup til hr. Kristian Vendelbo.

Tekst efter reg.

Tekst

Folmer Iacobszen Hans och Prebiørn aff Podebuskis skøder ald sitt guodtz i Eydrop sogen til her Chresten Windelboe ridder att følge Wiborg domkircke. ♦ Anno 1406. ♦ Latin.

Oversættelse

Folmer Jakobsen, Hans og Predbjørn Podebusk skøder alt deres gods i Ejdrup sogn til hr. Kristian Vendelbo, ridder, at følge Viborg domkirke. År 1406. På latin.