1406. 19. maj.


Brev, at hr. Kristian Vendelbo skøder biskop Lave af Viborg Ejdrup som bod for skade, han har forvoldt bispedømmet.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et gammell latins breff ludindis at her Christenn Vindelbo haffuer giord bisco<p>dom[1] skade paa sticthens thenner oc offuerfald oc ther for haffuer skøt Eydrup tiill biscop Lawe met alle synn ret. ♦ Datum millesimoquadringentesimosexto uigilia ascensionis.

1. bisco<p>dom] biscodom reg. .

Oversættelse

Fremdeles et gammelt brev på latin, som lyder, at hr. Kristian Vendelbo har gjort bispedømmet skade på stiftets tjenere og overfaldet dem og derfor skødet Ejdrup til biskop Lave med al dets ret. Givet 1406 dagen før Kristi himmelfartsdag.