1406. 20. maj. Lübeck


Johan up dem Grave, kaldet Fye, og hans søn Gerold erkender at have oppebåret 22 ½ mark lybsk på sin søn Konrads vegne, der var død i Ystad.

Tekst efter nil

Tekst

Iohannes vp de[m] Graue alias dictus Iohannes Fye et Gheroldus filius suus/ ciues in Wesele presentes huic libro/ recognouerunt se ad sufficientiam subleuasse a Hinrico van Minden/ xxii{0,5} marcas Lubicensium denariorum ex parte filii sui Conradi vp dem graue defuncti in Vstede Schanie dimittentes eundem Hinricum pretextu eiusdem pecunie ab omni monicione penitus quitum et solutum ♦ Insuper Arnoldus van der Strate presens huic libro fideiubendo promisit quod eundem Hinricum pretextu eiusdem pecunie nulla posterior monicio subsequi debeat in futurum/ ♦ Prescripti eciam Iohannes vp dem Graue et Gheroldus[1] suus filius promiserunt prescriptum Arnoldum pretextu huiusmodi fideiussionis indempnem preseruare.

1. Gheroldus] rettet o.l. fra filius A. .

Oversættelse

Johan up dem Grave, også kaldet Johan Fye, og hans søn Gerold, borgere i Wesel, der var til stede ved denne bog, erkendte, at de til deres tilfredshed havde oppebåret 22½ mark lybske penge af Henrik von Minden på hans søn Konrad up dem Graves vegne, der var afgået ved døden i Ystad i Skåne, idet de erklærede samme Henrik fuldstændigt kvit og løst fra enhver påmindelse med anledning i samme penge. Desuden lovede Arnold von der Strate, der var til stede ved denne bog, idet han gik i borgen, at der ikke i fremtiden skal følge nogen senere påmindelse til samme Henrik i anledning af samme penge. Fornævnte Johan up dem Grave og Gerold, hans søn, lovede ligeledes at holde fornævnte Arnold skadesløs i anledning af denne borgen.