1406. 24. maj. Ålborg


Kong Erik af 7. af Pommern erklærer, at der på kongens retterting er afsagt kendelse om, at Povl Globs gods med rette er hjemfaldet til kronen.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto secunda feria post dominicam asscensionis coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio episcopo Arusiensi Petro Burglanensi Lawone Wigbergensi episcopis Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Elauo Elefson Erico Nielson Iacobo Calff Magno Munk Iacobo Lawesson militibus Stigoto Munk Palnone Kirt Iacobo Kirt Nicolao Krabbe Thoma Magni Iohanne Nicolai Cristerno Nielson et aliis aliis pluribus[1] fidedignis placito nostro iusticiario pronunc Aleburgis presidentibus racionabiliter compertum est et sententialiter diffinitum bona Pauli Glop quocumque sita et aliorum emulorum illustrissimi domini domini Woldemari condam regis Danorum clare memorie. sub manu[2] potestate et possessione regni Dacie esse legaliter diuoluta ♦ Datum anno domini mcd sexto secunda feria post dominicam ascensionis nostro ad causas sub sigillo. teste Iohanne Suenonis Bryms\

1. aliis pluribus] rettet o.l. ved underprikning fra alios plures A. 2. manu] herefter underprikket et A .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters hertug i Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1406 mandagen efter himmelfartssøndagen blev det i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Bo, biskop af Århus, Peder af Børglum og Lave af Viborg, biskopper, Peder Nielsen af Ågård, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Elav Elavsen, riddere, Stig Munk, Palle Kirt, Jakob Kirt, Niels Krabbe, Thomas Mogensen, Jens Nielsen og Kristian Nielsen og adskillige flere troværdige mænd, der førte forsædet på vort retterting, der nu blev afholdt i Ålborg, på gyldig vis fundet og ved dom endeligt afgjort, at det gods, der havde tilhørt Povl Glob og andre fjender af den berømmelige herre, hr. Valdemar, fordum danskernes konge i strålende erindring, hvor det end er beliggende på lovlig vis er kommet ind under Danmarks riges myndighed og i dets besiddelse. Givet i det Herrens år 1406 mandagen efter himmelfartssøndagen under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.