1406. 25. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at arvingerne efter Jens Brandsen på kongens retterting har skødet al deres ret til dennes gods i Middelsom herred til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie. Noruegie Slauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto. tercia feria proxima ante pentecostem. in placito. nostro. iusticiario. Aleburgis constituti heredes Iohannis Brandzsson uidelicet Mettæ Ienssedottær et generi sui Iohannes Mattesson et Iacobus Iensson item domini Iohannes Nicolai de Awendzbergh. Folmarus Iacobi Pritbernus de Podbusk milites et Absolon Iacobi armiger. illustrissime domine. domine Margarete. regine Dacie Swecie et Noruegie. domine et matri nostre/ carissime omne ius. proprietatem et dominium quod umquam in bonis Iohannis Brandzsson habuerunt quocumque infra Mythilsumheret. sitis pro pleno. precio. ad uoluntatem eorum iam percepto nil. inde restanti mera uoluntate scotauerunt et assignauerunt perpetuo possidendum\ transferentes a se. et heredibus suis omne ius proprietatem. et dominium in ipsam dominam reginam Margaretam. et suos heredes. et successores. que sibi umquam competebant uel qualitercumque competere poterint in premissis. ♦ Datum Aleburgis. anno. et die quibus supra. nostro ad causas sub. sigillo. teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de Venders og goters hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på onsdagen nærmest før Pinse fremstod på vort retterting i Ålborg arvingerne efter Jens Brandsen, nemlig Mette Jensdatter og hendes svigersønner Jens Madsen og Jakob Jensen, fremdeles herrerne Jens Nielsen til Aunsbjerg, Folmer Jacobsen, Predbjørn Podebusk, riddere, og Aksel Jakobsen, væbner, og skødede og overdrog af fri vilje til den højbårne frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor kæreste frue og moder, al ret, ejendomsret og højhedsret, som de nogensinde har haft i Jens Brandsens gods, hvor det end er beliggende i Middelsom herred, for fuld pris, som de allerede har modtaget efter deres vilje, uden at der mangler noget, til evig ejendom, idet de overførte fra sig og deres arvinger til samme fru dronning Margrete og hendes arvinger og efterfølgere al ret, ejendomsret og højhedsret, som nogensinde tilfaldt eller på nogen som helst måde vil kunne tilfalde dem i det foran omtalte. Givet i Ålborg år og dag som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.