1406. 12. juni. Randers


Kong Erik 7. af Pommern pålægger arvingerne efter Niels Slet inden ti dage at hjemle provst og kapitel ved domkirken i Viborg alt det gods i Sejlflod, som de havde forpligtet sig til.

Tekst efter Aa

Tekst

Ericus, dei gratia regnorum Dacie, Swecie, Noruegie, Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie, Iuciam inhabitantibus salutem et gratiam ♦ Mandamus heredibus Nicholai dicti Slæt, ut latoribus presentium, preposito et capitulo ecclesie cathedralis Wibergensis, bona omnia et singula in Siælflo[1] Fleskom herret sita infra x dies iuxta literas[a] suas apertas super hoc confectas disbrigare et appropriare non[2] omittant, prout in literis suis apertis tenentur obligati ♦ Datum Randrusii anno domini mcdo sexto sabbato proximo post festum corporis Christi nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis[3] Bryms iustitiario nostro.

1. Siælflo] Ab, Siælfw Aa. 2. non] omnino Aa. 3. Swenonis] Aa, Swenone Ab.
a. literas] kendes ikke.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, samt hertug af Pommeren, hilsen og nåde til indbyggerne i Jylland. Vi pålægger arvingerne efter Niels, kaldet Slet, at de i overensstemmelse med deres åbne brev provsten og kapitlet ved domkirken i Viborg, alt det gods i Sejlflod, Fleskum herred, sådan som de er forpligtet ved deres åbne brev. Givet i Randers i det Herrens år 1406 lørdagen efter Kristi legems fest under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.