1406. 12. juni. Randers


Dronning Margrete anmoder Johan v.d. Dolle, kommendator i Roggenhausen, og Johan v.d. Mersche om at fremme hendes, hendes søns og de tre rigers sag hos højmesteren for den tyske orden og opfordrer dem til også at deltage i de kommende forhandlinger.

Tekst efter Hanserecesse l.l.

Tekst

Margareta dei gracia Waldemari Danorum regis filia ♦ Vrůntlichen grůt tovoren ♦ Wi dancken iů vor vele gůdes. Vnde wetet leuen vrundes dat wi iůem hoemeyster vnde och den Wendescen vnde den Průschen steden vnse breue[a] ghescreuen hebben na der tid dat ghy van vns schededen in sůlcker mate als wi iů copien aff senden in desseme breue besloten. ♦ Vnde wi bidden dat ghy helpen raden vnde ramen vnses sones vnse vnde desser rike beste in allen stůkken beyde to dem meystere vnde och to den steden in den zaken alse ghy vynden moghen in den copien de wy iů hyr inne senden alse wy en toscreuen vnde och dat weme de hoemeystere to daghe senden wyl alse wy em toscreuen hebben dat he se io myt vuller macht dar sende enen ende to gheuende alse wi von iů scheden zin vnde dot by dessen vorscreuen stůcken vnde allen zaken alse wi iů wol to louen. Vnde wetet[1] dat vnse sone vnde wi gherne seen dat ghy to deme daghe io mede komen wente ghy zin em vnde vns dar wollekomen dar bidde wi iů och gherne vmme ♦ Vnd were vnse sone s{u}luen nu tor tid also na so screue he iů dyt sůluen och gherne to ♦ Item bidde wi iů dat ghy sin desseme boden vůrderlich to dem meystere vnde och to den steden vnde helpet to dat he moghe varlosen eyn antworde krighen van den zaken de wy dem meystere nw toschreuen hebben. Dar mede bevele wi iů gode ♦ Scriptum in uilla nostra Randrusiensi anno domini mcd° sexto sabbato infra octauam corporis Christi nostro sub secreto.

1. wetet] rettet efter Svenskt Dipl. giver bedre mening end weret i Hanserecesse.
a. breue] kendes ikke.

Oversættelse

Margrete af Guds nåde, Valdemar danernes konges datter. Venlig hilsen forudskikket. Vi takker Eder for meget godt, og vid, kære venner, at efter at I skiltes fra os, har vi skrevet sådanne breve til Eders højmester og også de vendiske og preussiske stæder, som vi sender Eder kopier af, lagt inden i dette brev. Og vi beder om, at I hjælper med at råde og stræbe efter vor søns og vores og disse rigers bedste i alle punkter både til mesteren og til stæderne i de sager, som I kan finde i kopierne, som vi sender Eder indlagt heri, som vi skrev til dem. Endvidere at dem som højmesteren vil sende til møde, som vi har skrevet til ham, dem skal han endelig sende derhen med fuldmagt til at nå en afslutning, som vi har aftalt med Eder, og gør i disse førnævnte stykker og alle sager, som vi visselig tiltror Eder. Og vid, at vor søn og vi gerne ser, at I kom med til mødet, thi I er ham og os velkommen der, det beder vi Eder indtrængende om. Og hvis vor søn selv var her nu, så skrev han også gerne det samme til Eder. Fremdeles beder vi Eder, at I hjælper dette bud til mesteren og til stæderne og hjælp til, at han hurtigt kan få et svar om de sager, som vi nu har tilskrevet mesteren, dermed befaler vi Eder i Guds vold. Skrevet i vor by Randers i det Herrens år 1406 lørdag inden ottendedagen for Kristi legemsfest.