[1406]. 14. juni.


Hertug Wilhelm af Bayern, greve af Holland, overdrager Peter Dyrexsoen fra Zierikzee fogediet på byens fed i Skåne.

Tekst efter Aa

Tekst

Item vpten xiiii dach in iunio beual miin heere mit sinen brieuen Pieter Dyrexsoen van Zerixee die voechdie vp Schoenrelant van miins hern vitten van Zeerixe te bedriuen ende te bewaren tot miins hern ere ende oirbair als een voecht schuldich is te doen dair hii him in machtichde alle recht ende sake te bedriuen ende te bewaren als custumelie geweest heeft ende noch is tusschen ende ouer alle die ghene die in die voirseide vitte behoeren te wesen off die tot gheenre sekere vitten en behoren ende dairin wesen willen ♦ Ende ombode ende beval allen den ghenen die in die voirseide vitten behoeren etcetera duerende tot Ghiiskinns van den Hoirns wederseggen die miin heere hertog Ailbrecht saliger gedachten die selue voichdie gegheuen heeft siin leuen lang ende miin heere geconfirmeert heeft.

Oversættelse

Fremdeles på den 14 dag i juni befalede min herre med sine breve Peter Dyrexsoen fra Zierikzee at drive fogediet i Skåneland på min herres fed og beskytte det til min herres ære og nytte, som en foged er skyldig at gøre, og han gav ham fuldmagt til at ordne og beskytte alle rettigheder og sager, som har været sædvanlige og endnu er det mellem og over alle dem, som det tilkommer at være på det føromtalte fed, hvis de hører til hint bestemte fed og vil være der. Og byd og befal alle dem, som det tilkommer at være på det føromtalte fed etc. varende til det bliver tilbagekaldt af Ghiskins v. d. Horn, som min herre hertug Albrecht i salig ihukommelse har givet det samme fogedi for hele sit liv, og hvilket min herre har konfirmeret.