1406. 23. juni. [Malmø]


Peder Nielsen Verre, bymand i Malmø, pantsætter en del af sin gård til Jakob Jensen.

Tekst efter nil

Tekst

Petri Wærres uillani Malmogie bekiennelse skrifft sig skyldig wara Iacobo Iönson 4 marck sölf hwarfore han pantsatte honom een gårdsdeel som han sielf bebodde hwilken kallades Kauperæleyæ sunnan till liggiandes i staden Malmöe. ♦ Dat. profesto sancti Iohannis baptistæ 1406.

Ähn ofwanbemelte Werres uthgifne åth Iacobo Ionszon pantebreef innehållandes een half gård liggiandes wäster i stadhen kallas Kauperleye. ♦ Dat. 1406. ♦ Här på äre twenne breef at samma innehåll.

Oversættelse

Niels Pedersen Verre, bymand i Malmø, bekender at være Jakob Jensen fire mark sølv skyldig og pantsætter ham derfor en del af den gård, som han selv beboede, hvilken kaldtes Kaupereleje og ligger i den sydlige (!) del af byen Malmø. Givet dagen inden sankt Johannes døber 1406.

Fremdeles ovennævnte Verres pantebrev udstedt til Jakob Jensen omhandlende en halv gård beliggende i den vestlige del af byen, og som kaldes Kauperleje. Givet 1406. Herpå er der to breve af samme indhold.