1406. 27. juni.


Rådmændene i Thorn besvarer højmesteren for den tyske ordens brev (cf. nr. 391) og anbefaler, at forhandlingerne med dronning Margrete holdes i Kalmar.

Tekst efter Hanserecesse

Tekst

Schuldegin gehorsam vnd vndertenikeit mit getruwen vnd willigim dinste vnd wird[ichlich czuvor] geschrebin ♦ Grosmechtiger lieber genediger herre euwir genoden der vrouwen k{oe}nynge von Denemarcken euwir herlichkeit vnd euwern stetin dys landes vnd ouch die copie des briues[a] den wendischen stetin von derselbin vrouwen konigynne geschrebin vnd von euwer grosmechtikeit vns in euwerm briue[b] vorslossen gesand haben wir mit czemlicher wirdikeit empfangen vnd wol vornomen vnd noch euwerm gebote doruff fleissige betrachtunge vnd handelunge gehabt habin vnd noch deme als wirs gewegin habin so k{oe}nnen wir nicht bequemers vnd n{oe}tzlichers off dese cziit doch von euwern genoden czu vorbessern dirkennen wenne das euwir herlichkeit den tag czu Calmarn halde alse des in deme fredebriue[c] ist vorramet vnd den nicht vorlege der vrouwen konigynne briff vnd dye copie der wendissche stete briues noch euwerm gebothe euwern genoden wir wedir senden hirynne beslossen Euwir grosmechtigen herlichkeit vns demuticlichin entphelende czu allin cziiten ♦ Geschrebin am sontage noch Iohannis baptiste vnder vnserm secrete anno etcetera ccccvito ♦ Euwir genoden demutigen getruwen ratmannen Thorun

a. briues] kendes ikke. b. briue] nr. 391. c. fredebriue] kendes ikke.

Oversættelse

Skyldig lydighed og underdanighed med trofast og villig tjeneste og vilje forudskikket. Stormægtige kære nådige herre, Eders nåde, fru dronningen af Danmarks, Eders herligheds og Eders stæders i dette land og også kopien af brevet til de vendiske stæder, skrevet af den samme fru dronning og sendt til os af Eders stormægtighed, indlagt i Eders brev, har vi modtaget med passende værdighed og optaget vel, og efter Eders bud har vi flittigt overvejet og forhandlet derom, og efter at vi har overvejet det, så kan vi på denne tid ikke se noget mere bekvemt og nyttigt, som Eders nåde kan gøre bedre, undtagen at Eders herlighed skal holde mødet i Kalmar, som det er aftalt i fredsbrevet og ikke forlægge det. Fru dronningens brev og kopien af de vendiske stæders brev sender vi igen til Eders nåde indlagt heri efter Eders bud, idet vi ydmygt anbefaler os til Eders stormægtige herlighed til alle tider. Skrevet søndag efter Johannes døberen under vort sekret anno etc. 1406. Eders nådes ydmyge tro rådmænd i Thorn.