1406. 2. juli.


Anders Albertsen kvitterer sin svoger ridderen hr. Jon Lille for 100 mark lybsk af de 200 mark lybsk, som denne skyldte ham for købet af Tovskov.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Andreas Albertson salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi quod recognosco me subleuasse centenas marchas Lybicenses de illis biscentenis marchis Lybicensibus in quibus discretus uir gener meus dominus Ionas dictus Lildlæ miles michi tenebatur pro empcione castri Toovskou et aliorum bonorum que a me emebat quare ego et heredes mei dictum dominum Ionam generum meum heredesque suos pro predictis centenis marchis Lybicensibus quas ab ipso domino percepi quittos dimittimus et penitus excusatos ♦ In cuius excusacionis testimonium sigillum meum et sigilla discretorum uirorum uidelicet dominorum Iohannis Nicolai preposit<i>[1] Burglanensis et Woldemari Albertson militis necnon Inguari Nielson canonici Ripensis et Nicolai Kaalf armigeri presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini m° cd° sexto die uisitacionis beate Marie uirginis gloriose.

1. preposit<i>] prepositus A .

Oversættelse

Anders Albertsen til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at jeg erkender at have modtaget 100 lybske mark af de 200 lybske mark, som den gode mand, min svigersøn, hr. Jon, kaldet Lille, ridder, skyldte mig for købet af borgen Tovskov og det andet gods, som han købte af mig. Derfor erklærer jeg og mine arvinger nævnte hr. Jon, min svigersøn, og hans arvinger for kvit og fuldstændig fri at være for de førnævnte 100 mark lybsk, som jeg har modtaget af samme herre. Til vidnesbyrd om denne kvittering er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Jens Nielsen, provst i Børglum og Valdemar Albertsen, ridder, samt Ingvar Nielsen, kannik i Ribe, og Niels Kalv, væbner. Givet i det Herrens år 1406 på den hellige og glorværdige jomfru Marias besøgelsesdag.