1406. 4. juli.


1406. 4. juli, Reg. Dan. *4012, Indbyggerne i Burg på Femern beder grev Henrik af Holsten om at lade dem blive ved den lybske ret, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Femern.