[1406]. 10. juli.


Richard Clifford, keeper of the Wardrobe hos dronning Filippa, erkender at have modtaget £33 6s 8d, d.v.s. 50 mark, af dronningens skatmester William Loveney.

Tekst efter A:

Tekst

Cest endenture fait parentre William Loueney escuier tresorer[1] de ma dame Phillipe la roigne de Danmars dun part et Richarde Clifforde clerke garderober du dite ma dame dautrepart tesmoigne qe le dit Richarde ad rescieu le x jour de juyllet lan lo roy Henry quart puis le conquest viime par lez mains du dicte William xxxiii liures vi souldz viii deniers en tesmoignance de quelles choses les parties auantdictes entrechaungeablement ount mys lour sealx\ ♦ Donne le jour et lan suisdictes.

1. tresorer] Tilføjet over linjen med henvisningstegn A .

Oversættelse

Denne kopiskrivelse udfærdiget imellem William Loveney, væbner og skatmester for fru Filippa, dronning af Danmark, på den ene side, og Richard Clifford, garderobeklerk for nævnte frue, på den anden, bevidner, at nævnte Richard den tiende dag i juli i Henrik den IV's syvende regeringsår fra nævnte Williams hånd har modtaget 33 pund, 6 shilling og 8 denarer. Til vidnesbyrd om disse ting har førnævnte parter gensidigt vedhæftet deres segl. Givet år og dag som ovennævnt.