1406. 15. juli. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale Richard af York 5 mark om dagen, når han ledsager dronningen.

Tekst efter A:

Tekst

Henri par la grace dieu\ roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande\ A nostre [ame esquier Will][1] Loueney tresorer assignez pur nostre treschiere et tresamee fille Phelippe royne de Denmark et de Swece. saluz\ ♦ Nous volons de lassent de nostre consail et [vous mandons que a nostre treschiere][2] cousin Richard Deuerwyke par nous assignez pur nostre dite fille accompaignier vers les ditz roiaumes pur laccomplissement du mariage [dentre lo roy de mesmes les roi]aumes[3] et la susdite nostre fille/ facez paier gages iournalx de cynk marcs. pur vn quarter dun an. par endenture en affaire parentre vo[us et lauantdit sire] par la quele et par cestes\ nous volons que vous en eiez due allouance en laconte par vous arendre a nostre eschequier a gule de vestre office [auantdit\ ♦ Don souz][4] nostre priue seal a Westminster le .xv. iour de juyllet. lan de nostre regne septisme\

1. [ame esquier Will]] ca. 15 bogstaver mgl., udfyldt efter nr. 403. 2. [vous mandons que a nostre treschiere]] ca. 22 bogstaver mgl., udfyldt efter nr. 403. 3. [dentre lo roy de mesmes les roi]aumes] ca 25 bogstaver mgl., udfyldt efter nr. 403. 4. [auantdit\ ♦ Don souz]] ca. 14 bogstaver mgl., udfyldt efter nr. 403.

Oversættelse

Henrik af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre til Irland hilsen til vor elskede væbner, William Loveney, udpeget skatmester for vor meget kære og elskede datter Filippa, dronning af Danmark og Sverige. Det er vor vilje og vi pålæger jer med vort råds samtykke, at I til vor meget kære og trofaste Richard af York, udpeget af os til at følge vor nævnte datter til nævnte kongeriger for at fuldføre brylluppet imellem kongen af de samme kongeriger og ovennævnte vor datter, udbetaler daglige lønninger à 5 mark for et kvartal ved en kopiskrivelse at udfærdige herom imellem jer og førnævnte herre, af hvilken og af hvilket beløb det er vor vilje, at I gør passende indførelse i regnskabet at overbringes af jer til vor skatkammer som følge af jeres førnævnte embede. Givet under vort private segl i Westminster den 15. dag i juli det syvende år i vor regering.