1406. 16. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. stadfæster biskop Peder af Roskildes indstiftelse af et kanonikat og en præbende samt et kantordømme ved Vor Frue kirke i København.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ad futuram rei memoriam. ♦ Confirmat additionem institutionem et creationem canonicatus et præbendæ necnon cantoriæ ipsiusque dotationem et annexionem auctoritate ordinaria factas per Petrum episcopum Roskildensem de assensu capituli in ecclesia beatæ Mariæ uirginis Hafnensi eiusdem diocesis etcetera ♦ Inseritque instrumentum super præmissis factum ♦ Datum Romæ apud sanctum Petrum xvii calendas augusti anno 2°.

Oversættelse

Til evig erindring om sagen. Han stadfæster den tilføjelse, indstiftelse og oprettelse af et kanonikat og en præbende samt et kantordømme og dettes dotering og henlæggelse, der med stiftsbiskoppelig myndighed var foretaget af biskop Peder af Roskilde med kapitlets samtykke, ved Vor Frue kirke i København i samme stift o.s.v. Og han optager det dokument, der var affattet om det fornævnte. Givet ved S. Pietro i Rom den 16. juli i hans (pontifikats) andet år.