1406. 19. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Piacenza og Odense at sørge for, at Jakob Klemensen, dekan ved Vor Frue kirke i København, i syv år oppebærer indtægterne af sine embeder uden at residere.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili modo[1] uenerabilibus fratribus ..[2] archiepiscopo Lundensi et ..[3] Placentinensi ac ..[4] Ottoniensi episcopis salutem etcetera. ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Iacobus Clementis decanus ecclesie beate Marie Hafnensis Roschildensis diocesis fidedigno etcetera[5] . ♦ Quocirca fraternitati uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios eidem Iacobo uel procuratori suo eius nomine faciatis auctoritate nostra predictos fructus redditus et prouentus per dictum septennium iuxta huiusmodi concessionis nostre tenorem integre ministrari non permittentes eum contra huiusmodi concessionis nostre tenorem quomodolibet molestari/ non obstantibus omnibus supradictis. seu si eisdem episcopo et capitulis uel quibusuis aliis communiter uel diuisim ab eadem sit sede indultum quod interdici suspendi uel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem/ contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[6] . ♦ Datum ut supra[7] /

1. Simili modo] cf. nr. 414. 2. ..] = Iacobo . 3. ..] = Brande . 4. ..] = Iohanni . 5. fidedigno etcetera] cf. nr. 414. 6. nostra (appellacione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa. 7. Datum ut supra] cf. nr. 414.

Oversættelse

På lignende måde til vore ærværdige brødre Jakob, ærkebiskop af Lund, og Branda, biskop af Piacenza, og Jens, biskop af Odense, hilsen o.s.v. Det sædelige liv, den vandel og den retskaffenheds øvrige dyder og fortjenester, for hvilke vor elskede søn Jakob Klemensen, dekan ved Vor Frue kirke i København, Roskilde stift, anbefales til os ved troværdige o.s.v.1). Derfor pålægger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed sørger for, at fornævnte frugter, indtægter og indkomster i syv år ifølge ordlyden af denne vor tilståelse fuldt og helt ydes samme Jakob eller hans befuldmægtigede i hans navn, idet I ikke på nogen som helst måde tillader, at han fortrædiges i modstrid med ordlyden af denne vor tilståelse, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om samme biskop og kapitler eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler den bevilling, idet I med vor myndighed skal tugte dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor.