1406. 22. juli.


Kong Henrik 4. af England pålægger med samtykke af rådet sin leder af hofholdningen at sørge for, at udrustningen til det skib, som dronning Filippa skal benytte til rejsen til Danmark, overlades til William Loveney, Filippas skatmester.

Tekst efter A

Tekst

Et Willelmo Loueney[1] thesaurario assignato Philippe filie regis regine Dacie Norweigie et Swecie pro stuffura nauis ordinate pro aula eiusdem regine pro uiagio eiusdem regine uersus ..... ii gonnum. xl. libras pulueris pro gonno. xl. petras pro gonno. xl. petras pro gunno. xl. tampons iiii touches i malleum ii firepannes. xl pauisia xxiiii arcus et xl. garbas sagittarum per breue regis de priuato sigillo suo ..... die iulii dicto anno viimo prefato custodi inde directo et super hunc compotum liberato per quod breue rex de assensu consilii sui mandauit prefato custodi quod pro stuffura ..... ordinate pro aula regine pro uiagio predicto liberari faciat per indenturam prefato Willelmo Loueney re[s] sequentes uidelicet ii gonnos cum puluere et stuffuram sufficienter pro eisdem. l. pauisia ..... garbas sagittarum et istud breue eidem custodi erit warantum et per indenturam ipsius Willelmi Loueney recepcionem rerum predictarum testificantur super hunc compotum liberatum sicut continetur ibidem ♦ De quibus quidem ..... aliis rebus predictis idem Willelmus debet respondere

1. Loueney] Loueueney, A.

Oversættelse

Og til William Loveney udpeget skatmester for kongens datter, dronning Filippa, dronning af Danmark, Norge og Sverige for udrustning af skibet forordnet for den samme dronnings hof for den samme dronnings rejse imod (Danmark)..... kanoner, 40 pund krudt pr. kanon, 40 kanonkugler pr. kanon, 40 ladestokke, 4 stk. fyrtøj, 1 hammer, 2 fyrfade, 40 skjold, 24 buer og 40 pilekoggere ved kongens brev under hans private segl..... dag i juli i nævnte 7. år således rettet til førnævnte vogter og overleveret angående dette regnskab, ved hvilket brev kongen ud fra sit råds samtykke befalede førnævnte vogter, at han for udrustning..... forordnet for dronningens hof for førnævnte rejse skal besørge at følgende ting overdrages ved befaling til førnævnte William Loveney, nemlig 2 kanoner med krudt og rigeligt udstyr for de samme, 50 skjold..... pilekoggere og dette brev skal garanteres for den samme vogter, og de bevidner modtagelsen af førnævnte ting ved samme William Loveneys befaling angående dette regnskab som overdrages således som det indeholdes sammesteds. Om alt dette..... for andre førnævnte ting bør samme William stå til ansvar.