[Efter 1406. 22. juli].


Fortegnelse over krigsudrustning på skibe hvormed dronning Filippas rejse til Danmark foretages.

Tekst efter Rymer VIII:

Tekst

Compertum est in rotulo compotorum de anno nono regis Henrici quarti nuper regis Angliæ patris domini regis nunc in compoto (uidelicet) Henrici Somer nuper custodis priuatæ garderobæ dicti patris regis nunc infra turrim Londoniæ quod idem Henricus Somer computat se inter cetera liberasse Willielmo Loveney nuper thesaurario Phillipæ sororis dicti domini regis nunc reginæ Dauciæ Norwegiæ et Sweciæ ii. gunnes, xl. libras pulveris pro gunnes, xl. petras pro gunnes, xl. tampons, iv. touches, i mallet, ii firepannes, xl. pavys, xxiv. arcus et xl. garbas sagittarum pro stuffura cuiusdam nauis ordinata pro aula eiusdem reginæ uersus Dauciam per indenturam per quod prædictus Willielmus Loveney districtus fuit essendi hic ad plures dies præteritos et tandem in crastino sanctæ trinitatis hoc termino ad reddendum regi compotum de prædictis ii. canoins xl. l. pulueris et aliis rebus diuersis per ipsum ut prædictum est de prefato Henrico Somer receptis.

Oversættelse

Det erfares i regnskabsfortegnelsen fra kongens fader, kong Henrik 4., nylig Englands konges 9. regeringsår, nemlig i nylig nævnte konges faders garderobemester, Henry Sommers regnskab, nu i Tower i London, at samme Henry Sommer blandt det tilbageværende beregner at have betalt William Loveney, for nylig skatmester for nævnte hr. kongens søster Filippa, nu Danmarks, Norges og Sveriges dronning, 2 kanoner, 40 pund krudt til kanonerne, 40 kugler til kanonerne, 40 forladninger, 4 jernstænger, 1 hammer, 2 fyrfade, 40 paveser, 24 buer samt 40 pilekoggere til udrustning af et skib indforskrevet ved et chirograf til samme dronnings husholdning til Danmark, gennem hvilket førnævnte William Loveney var blevet pålagt at indfinde sig her efter adskillige dage og endelig på den hellige Treenigheds dag at aflægge kongen regnskab for førnævnte 2 kanoner, 40 pund krudt og forskellige andre ting, som gennem samme er modtaget gennem førnævnte Henry Sommer.