1406. 25. juli.


Danzig giver Johan Brakel anbefalingsbrev til Malmø angående arvegods efter Thomas Terlinger.

Tekst efter reg.

Tekst

Iohannes Brakel habet litteram respectus uersus Ellenbogen super bona hereditaria Thome Terlinger filii uxoris sue. ♦ Ipsemet fideiussit quod non sequi debeat monicio ♦ Actum Iacobi mccccvi.

Oversættelse

Johan Brakel får anbefalingsbrev til Malmø angående arvegods efter Thomas Terlinger, søn af hans hustru. Han stillede selv sikkerhed, at der ikke skal følge påmindelse efter. Forhandlet Jakobs dag 1406.