1406. 28. juli. S. Pietro i Rom


Pave Innocens 7. pålægger abbederne i Vor Frue kloster uden for Stades mure og i Reinfeld samt provsten i Vidå at påse, at pave Bonifacius 9.s bulle til nonneklostret i Itzehoe af 1399 29. maj, hvis ordlyd anføres, selv om hverken original eller det pågældende pavelige registerbind har kunnet fremlægges til kontrol, om dets særstilling under interdikt overholdes.

Tekst efter Aa:

Tekst

Innocentius etcetera dilectis filiis sancte Marie uirginis extra muros Stadenses et in Reyneuelde Bremensis ac Lubicensis diocesium monasteriorum abbatibus necnon preposito in Wyda in ecclesia Sleswicensi salutem etcetera ..... ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quinto kalendas augusti anno secundo.

Oversættelse

Innocens osv. til sine elskede sønner abbederne i den hellige jomfru Marias kloster uden for Stades mure og i Reinfeld kloster, Bremen og Lübeck stifter, samt provsten i Vidå under kirken i Slesvig hilsen osv. ..... Givet ved S. Pietro i Rom den 28. juli i vort (pontifikats) andet år.