1406. 30. juli. Ribe


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Niels Eriksen og hans hustru Sofie på rettertinget har skødet al deres ret til godset Tranders til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto crastino sancti Olaui regis Ripis in placito nostro iusticiario constituti Nicolaus Ericson et uxor eius Sophia quam nunc habet coram nobilibus uiris et discretis dominis Eskillo episcopo Ripensi Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Erico Nielson Iohanne Sca<r>penber [1] Hartwico Lembek Cristerno Scram militibus Nicolao Thome N[2] Eysson Cristerno Frillefson et aliis pluribus fidedignis placito predicto presidentibus se nullum ius in bonis Tranniis uel suis attinenciis habere fatebantur/ et si quid iuris in premissis bonis quomodolibet acquisitum habeant ipsum illustrissime domine domine Margaretæ dei gracia regine Dacie Swecie Noruegie etcetera domine et matri nostre carissime pro pleno precio ad nutum suum iam percepto nichil inde restanti scotauerunt et assignauerunt iure perpetuo possidendum nichil sibi uel heredibus suis iuris uel proprietatis in premissis aliqualiter reseruato. ♦ Datum anno domini mcdsexto crastino sancti Olaui regis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario\

1. Sca<r>penber ] Scapenberg A. 2. N] = Nicolao .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på dagen efter sankt Olaf konges dag fremstod på vort retterting i Ribe Niels Eriksen og hans hustru Sophie, som han nu har, i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Eskild, biskop af Ribe, Peter Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Ansbjerg, Erik Nielsen, Johan Skarpenberg, Hartvig Limbek, Kristian Skram, riddere, Niels Thomsen, Niels Eyssen, Kristian Frellevsen og flere andre troværdige mænd, som førte forsædet på nævnte ting, og erklærede, at de ikke havde nogen rettigheder i godset Tranders eller dets tilliggender, og hvis de på nogen som helst måde havde erhvervet nogen rettigheder i føromtalte gods, da skødede og overdrog de dem til den højbårne frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, osv., vor kæreste frue og moder, for fuld pris, der allerede var modtaget efter deres ønske, og hvoraf intet stod tilbage, til evig og retmæssig besiddelse, uden at de på nogen måde forbeholdt sig selv eller deres arvinger nogen rettigheder eller ejendomsret i forudomtalte. Givet i det Herrens år 1406 dagen efter sankt Olaf konges dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, justitiar, som vidne.