1406. 31. juli. Ribe


Hertuginde Elisabeth erklærer, at dronning Margrete på hendes råd har købt Grödersby og Pagerö af Pogwischerne og Sehestederne og skænket til domkirken i Slesvig.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Elizabeth van godes gnaden hertochynne to Sleswich bekennen vnde bet{uv}ghen openbare in dessen vnsen openen brefwe dat vnse gnedighe vrouwe vnde s{ue}ster koningynne Margrete heft na vnseme rade willen vnde vůlbord ghekoft dat gh{ue}t Grodersbů mit Pawerute vnde mer ghůt dar toliggende van den Pogwischen vnde den Zesteden mit aller tobehoringhe vnde heft dat vorbenomede ghut ghegheuen to der domkerken t[ho] Sleswich dar by to bliuende to ewighen tiden vor ere vnde eren vorvaren nuttic [.....][1] vnde sele willen doch also dat vorbenomede vnse gnedighe vrouwe vnde sůster mach [.....][2] ghůt besytten beholden vnde laten wen se wil also langhe alse se leuet vn[d]e wan se wil by ereme leuenden lifwe vne io touoren na ereme dode so schal al [dat] vorscreuene ghut mit aller tobehoringhe bliuen to ewighen tiden by der vorbenomeden do[mke]rken to Sleswich alse vorscreuen steit vnghehindert van vns vnde vnsen kinderen vnd[e v]nsen erfwen vnde al dyt vorscreuene vulborde wy vnde wy vnde vnse kindere vnde vnse erfuen willen al dyt vorscreuene stete vnde vast holden to ewighen tiden s{ue}nder ienigherleye arghelist vnde hulperede wente al dyt vorscreuen ys na vnsen rade vnde willen gheschen in aller mate alse hir vorscreuen steit ♦ Vnde to merer bewaringhe aller dessen vorscreuen stucke so hebbe wy vnse ingheseghel an dessen bref ghehenget laten ♦ Datum Ripis anno domini millesimo cd° sexto sabato proximo post festum beati Olaui regis et martiris.

1. [.....]] hul med plads til 4-5 bogstaver A. 2. [.....]] hul med plads til 8-9 bogstaver A.

Oversættelse

Vi Elisabeth af Guds nåde hertuginde af Slesvig erkender og bevidner åbenbart i dette vort åbne brev, at vor nådige frue og søster dronning Margrete efter vort råds vilje og samtykke har købt godset Grödersby med Pagerö og mere gods, der ligger der med alt tilbehør af Pogwischerne og Sehestederne, og hun har givet det førnævnte gods til domkirken i Slesvig, hvor det skal blive til evige tider for hende og hendes forfædres nytte [...] og sjæls skyld, dog således at førnævnte vor nådige frue og søster kan [...] besidde beholde og lade godset, hvis hun vil, så længe hun lever, og når hun vil i levende live, og straks efter hendes død så skal alt det førnævnte gods med alt tilbehør til evige tider blive ved den førnævnte domkirke i Slesvig, som står skrevet ovenfor, uden hindringer fra os og vore børn og vore arvinger, og i alt det førnævnte samtykker vi, og vi og vore børn og vore arvinger vil holde alt dette førnævnte stadigt og fast til evige tider uden nogen svig og udflugter, thi alt det fornævnte er sket efter vort råd og vilje på alle måder, som det står skrevet her ovenfor. Og til yderligere bekræftelse for alle disse førnævnte stykker, så har vi ladet vort segl hænge på dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1406 lørdag næst efter salig Olav konge og martyrs dag.