1406. 1. august.


Hartvig, Reimer og Poppe Sehested sælger deres andel i Grödersby, Pagerö, Ekenis, Faulück og Dollerup til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Hartwich Sestede Reymer Sestede vnde Poppe Sestede knapen. bekennen vnde betugen openbare an desme breue vor alle den ghennen de ene sen ofte horen lesen. dat wy vnde vnse rechten eruen. hebben vor koft vnde vorkopen to enem rechten erue kope mit craft desses breues. vnse neghededeel vnde wes wy dar mer ane hebben. in der veste houe buwe molen vnde dorpe to Grodersbů vnde an deme houe vnde gude to Pawerut. der dorluchtegeden hogeborn fforstinnen vnde vrowen. vrowen Margareten koninginnen to Dennemarken Zweden vnde Norwegen. eder weme see dit vorscreuen gud ghunnen eder gheuen wil wente vns dit vorscreuen gud wol to dancke vnde to der noghe betalet is♦ Desset vorscreuen neghededeel vnde wes wy dar mer ane hebben dat an vnse deel ghevallen is in der veste houe buwe molen in deme dorpe to Grodersbu vnde in deme houe vnde gude to Pawerut. vnde in deme dorpe to Ekenisse in deme dorpe to Fooleke vnde in deme dorpe to Doldorpe/ vnde wes to dessen vorscreuen vnsen neghedendele horet dat ligge wor dat ligghe dat wy dar to an vnsen weren hebben mit alle siner vryheit nutheit mit holte myt watere mit scouwingen mit waterstromen mit wisschen mit weiden vnde mit alle sinen to behoringen also de vorbenomede veste houe vnde gud in alle sinen endescheden beleghen is nicht vt to nemende beide droghe vnde nad. vnde mit den kerklenen Capelle vnde Raueneken also vry also wy vnse neghededeel vnde wes wy dar mer ane hebben gy vrigest beseten hebben/ vnde wy Hartwich Reymer Poppe vnde vnse eruen vorscreuen scholen vnde willen desser vorbenomede neghededeel vnde wes wy dar mer inne hebben in der vorscreuen veste houe molen to Grodersbu vnde to Pawerut vnde in den kerklenen entfrigen vnde waren also vry alse vnse vore varen dat vore hat hebben. der vorbenomeden Margareten koninginnen eder wene see dit gud vorscreuen ghunnen eder gheuen wil also in deme lande en recht is. vnde sunderghen vor Yeppe Wilssons wif de vnse suster is eder we mit rechte van erer weghen dar op spreken mach sunder vortoch eder hinder wan wy dar to esschet werden vnde wy vnde vnse eruen vorlaten alle vnse rechtecheit de wy vnde vnse eruen ewegen tiden in desme vorscreuen gude hebben eder hebben moghen. Alle desse vorscreuen stucke vnde articule vnde en yewelik besondegen loue wy Hartwich Reymer Poppe vnde vnse rechten eruen vorscreuen vnde mit vns vnde vor vns her Erik Krumendik her Otte Sestede ryddere vnde Clawes Schinkel mit ener sameden hand der dorluchtegeden hogeborn fforstinnen vnde vrowen vrowen Margareten koninginnen vorscreuen eder wene se dit vorscreuen gud ghunnen eder gheuen wil in guden truwen stede vnde vast to holdene sonder alle argelist vnde hulperede♦ To ener groter betuchnisse vnde merer bekantnisse desser vorscreuen stucke so hebbe wy Hartwich Reymer vnde Poppe vorscreuen vnse ingesegele mit den ingesegeln vnser medelouere mit guden willen ghehenget laten an dessen breff ♦ De gheuen vnde screuen is na godes bord verteynhundert iare dar na in dem sosten iare an dem daghe aduinclam Petri daghe.

Oversættelse

Vi Hartvig Sehested, Reimer Sehested og Poppe Sehested, væbnere, erkender og bevidner åbenbart i dette brev for alle dem, der ser det eller hører det læse, at vi og vore rette arvinger har solgt og sælger til et retmæssigt arvekøb i kraft af dette brev vores niendedel, og hvad vi har mere deraf i fæstet, gårde, bygninger, møller og landsbyen Grödesby og af gården og godset Pagerö til den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge eller hvem hun vil overdrage eller give dette førnævnte gods til, thi dette gods er betalt til os til vor fulde tilfredshed. Denne førnævnte niendedel og hvad vi mere har, som er tilfaldet os som vores del i fæstet, gårdene, bygningerne, møllen i landsbyen Grödersby og i gården og godset Pagerö og i landsbyen Ekenis i landsbyen Faulück og i landsbyen Dollerup, og hvad der hører til denne føromtalte vor niendedel, uanset hvor det måtte ligge, som vi dertil har i vor varetægt med alle sine friheder, nytte, med skov, med vand, med digebesigtigelse, med vandløb, med enge, med græsgange og med alt sit tilbehør, som førnævnte fæster, gårde og gods er beliggende i alle sine grænseskel, intet undtaget, tørt og vådt, og med kirkelenene Kappeln og Rabenkirchen, så frit som vi har ejet vores niendedel, og hvad vi mere har, helt fri fra retskrav. Og vi Hartvig, Reimer, Poppe og vore førnævnte arvinger skal og vil frigøre og bevare denne førnævnte niendedel, og hvad vi har mere der i førnævnte fæste, gårde, møller i Grödersby og Pagerö og i kirkelenene, så frit som vore forfædre tidligere har haft det, til den førnævnte dronning Margrete eller hvem hun ville overdrage eller give det førnævnte gods, som det er ret i landet og i særdeleshed for Jacob Villesens kone, som er vor søster, eller hvem der på hendes vegne gør krav derpå, uden udsættelse eller forhindring, når det kræves af os, og vi og vore arvinger opgiver alle vore rettigheder, som vi og vore arvinger til evige tider har og måtte have i dette føromtalte gods. Alle disse førnævnte stykker og artikler og hver af dem for sig lover vi Hartvig, Reimer, Poppe og vore føromtalte rette arvinger og med os og for os hr. Erik Krummedige, hr. Otto Sehested, riddere og Klaus Skinkel med samlet hånd over for den ærede højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete føromtalte dronning, eller hvem hun vil overdrage eller give det føromtalte gods, at vi vil holde stadigt og fast i troskab uden nogen svig og udflugter. Til et stort vidnesbyrd og yderligere sikkerhed for disse førnævnte stykker, så har vi, førnævnte Hartvig, Reimer og Poppe, med god vilje ladet vore segl hænge på dette brev sammen med vore medloveres segl. Brevet er givet og skrevet efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 6 år på aduinclam Petri dag.