1406. 3. august.


Hans Øverkamp kvitterer Jens Findsson for 76 skippund kobber og 22 læster jern på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Wytlik sy allen guden luden de dessen breff zeen horen eder lezen dat ik Hans Ouerkamp bekenne openbare in dessem breue dat ik vp ghebort vnde vntfanghen hebbe na mynem willen vnde na myner vullenkomen nøghe van dem bescheden manne Iess Fintzsson sess vnde seuentich schippund coppers. vnde twe vnde twintich last iserns de my de vorscreuen Iess Fintzsson to danke wol beret heft van der hoghebornen edelen vorstynnen weghen. vrowe Margareten myt godes ghenaden. koningynne to Sweden vnde to Norweghen vnde recht erfnam des rikes to Denmarken. ♦ Hir vmme so late ik den vorscreuen Iess Fintzsson van der hoghebornen edelen vorstynnen wegen qwiith. ledich. vnde. looss. vnde danke der vorscreuen hoghebornen vorstynnen ghenade vnde erbaricheyt. vor gude betalinghe vnde dem vorscreuen Iess Fintzsson. van der suluen edelen vorstynnen ghenade weghen. ♦ Des to tughe vnde groter vorwaringhe so hebbe ik Hans Ouerkamp vorscreuen myn ingheseghel myt ia vnde myt gudem willen vor dessen breff ghehenghet. vnde hebbe seder ghebeden gude lude alse her Niels Iversson vnde her Iohan Scharpenbergh de riddere sin. her Hermen Muntere vnde Hans Horn dat se ere ingheseghele to ener witlicheyt hebben vor dessen breff ghehenghet. wind se hir mede an vnde ouer weren do dyt ghedeghedinghet wart. ♦ Datum anno domini mo. cd sexto feria tercia post festum beati Petri apostoli ad uincula

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle gode folk, som ser, hører eller læser dette brev, at jeg, Hans Øverkamp i dette brev åbenbart erkender, at jeg har oppebåret og modtaget efter min vilje og til min fuldkomne tilfredshed fra den forstandige mand Jens Findsson 76 skippund kobber og 22 læster jern, som den førnævnte Jens Findsson har udredet tilfredsstillende for mig på vegne af den højbårne ædle fyrstinde fru Margrete af Guds nåde dronning af Sverige og Norge og sand arving til Danmarks rige. Derfor så lader jeg den førnævnte Jens Findsson være kvit ledig og fri på vegne af den højbårne ædle fyrstinde og takker den førnævnte højbårne fyrstindes nåde og hæderlighed for god betaling og den førnævnte Jens Findsson på den samme ædle nådige fyrstindes vegne. Til vidnesbyrd derom og til stor sikkerhed så har jeg førnævnte Hans Øverkamp med samtykke og god vilje hængt mit segl på dette brev og har siden bedt gode folk, nemlig hr. Niels Iversen og hr. Johan Skarpenberg, som er riddere, hr. Herman Munter og Hans Horn om at hænge deres segl på dette brev til vitterlighed, thi de var med her og til stede, da dette blev forhandlet. Givet i det Herrens år 1406 tirsdag efter sankt Peter apostlen i lænker.