1406. 4. august. Malmø rådhus


Rådmændene i Malmø meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck, at Johan Kiel, hvem Tideke Wippenford hos dem har anklaget for at have lejet en bod af Oluf Gollenstede, er uskyldig, da boden var udlejet til Tideke v. Segen.

Tekst efter A

Tekst

Prouidis uiris et honestis proconsulibus et consulibus in Lubyke consules Malmøygenses salutem continuum honoris et amicicie incrementum necnon infrascriptorum constare ueritatem ♦ Uestre fauorabili ad presens innotescimus caritati amici nostri preamandi quod sub anno domini m°cd sexto feria quarta post diem beati Petri aduincula constitutus in consistorio nostro coram nobis uir discretus Iohannes Kyle presencium exhibitor singnificans nobis qualiter Tydichinus Wippenførdh ipsum pro uobis accusauit dicens quod ipse Iohannes Kyle unam bodam de Olauo Gollenstedhe nostro conciue submisse locasset ipsi Tidichino in preiudicium ad quem Olauum tempore atque loco interrogacionem fecimus de premissis si Iohannes Kyle illam bodam ab ipso locauit an non ad quod idem Olaus respondit dicens quod Tidichinus de Zeghen locauit bodam illam et nullus alter ♦ Hoc eciam Trugotus Trugoti Petrus Laurencii et Clawus Schulte nostri conciues eodem tempore atque loco coram nobis iuramentis eorum testificauerunt qui i psi huius locacionis potu affuerunt et ideo ille Iohannes Kyle huius locacionis irreus est licet in illo affuit ipse potu ♦ Item nobis satis notum est quod illam bodam de qua modo litigauit prefatus Olauus de Clawo Sculte iuste comparauit et ita integram artificialiter transtulit ab illo loco et in alium et in loco quo boda prius stetit factum est modo spacium porte illius curie per quod transiant euntes plaustrantes et equitantes super cuius bode locacione prefati Olauus Gullenstedhe et Tidichinus Wippenførdh coram nobis in nostro consistorio prius fuerunt litigantes et prefatus Olauus iuramento suo se purgauit quod eidem Tydichino illam bodam in conductum non dimisit et nullam pecuniam super hanc ab ipso accepit ♦ Quo sic facto et iurato ipse Tydichinus Wippenførdh bodam illam uelle suo spontaneo resignauit et relinquit et eam posset locare si quis uellet et tali modo super huius locacionis litigacione coram nobis semel fuerunt racionabiliter separati ♦ Scriptum nostre ciuitatis sub secreto dorso inpresso anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Rådmændene i Malmø til de fremsynede og agtværdige mænd borgmestre og rådmænd i Lübeck fortsat forøgelse af ære og venskab samt ønske om, at sandheden i det nedenforanførte skal være vitterlig. Vi gør det for tiden vitterligt for Eder, nådige og kærlige herrer, at den gode mand Johan Kiel, nærværende brevviser, i det Herrens år 1406 onsdagen efter dagen for sankt Peter i lænker gav møde for os på vort rådhus og tilkendegav for os, hvorledes Tideke Wippenford har anklaget ham for Eder, idet han sagde, at denne Johan Kiel underfundigt havde lejet en bod af Oluf Gollenstede, vor medborger, til skade for denne Tideke, til hvilken Oluf vi har stillet spørgsmål om tid og sted angående det fornævnte, om Johan Kiel har lejet den bod af ham eller ikke, hvortil denne Oluf har svaret og sagt, at Tideke v. Segen har lejet den bod og ingen anden. Trued Truedsen, Peder Larsen og Klaus Schulte, vore medborgere, har ligeledes bevidnet dette på samme tid og sted for os med deres eder, og disse var til stede, da man drak på dette lejemål, og af den grund er hin Johan Kiel uskyldig i dette lejemål, skønt han var til stede ved den drik. Fremdeles er det os tilstrækkeligt bekendt, at fornævnte Oluf retmæssigt har erhvervet den bod, hvorom han nu rejste strid, af Klaus Schulte, og han har således kunstfærdigt flyttet den i sin helhed fra det sted og til et andet, og på det sted, hvor boden før stod, blev der nu plads til porten i den gård, hvorigennem gående, kørende og ridende passerer, og om lejemålet for den bod har fornævnte Oluf Gollenstede og Tideke Wippenford tidligere været i strid for os på vort rådhus, og fornævnte Oluf har renset sig med sin ed for, at han ikke har overladt samme Tideke den bod i leje og ikke har modtaget nogle penge af denne herfor. Da det var gået således til, og der var aflagt ed, oplod denne Tideke Wippenford den bod af egen vilje og drift og forlod den, og han kunne udleje den, hvis nogen ønskede den, og på denne måde skiltes de een gang for alle fornuftigt i vor nærværelse angående striden om dette lejemål. Skrevet under vor stads sekret, der er påtrykt bagsiden ovennævnte år, dag og sted.