1406. [Før 10. august].


Adelheid, enke efter Klaus Pilleke, foretager arveskifte med den afdødes brødre Jakob, Heinrich og Peter Pilleke, hvorved der bl.a. tillægges dem en kræmmerbod i Skanør.

Tekst efter nil

Tekst

Alheydis relicta Nicolai Pilleke fecit diuisionem hereditariam suis fratribus Iacobo Pilleke Hinrico Pilleke alias dicto Landrider et Petro Pilleke alias dicto Clinghespor de fraterna ipsorum hereditate ita quod dicti Iacobus Hinricus et Petrus equaliter habebunt duas partes hereditatis site in Papenstrate penes hereditatem angularem in angulo Oltboterstrate cum omnibus suis attinenciis bodam institoriam sitam in Schonør et centum marcas denariorum cum quibus premissis dicta Alheydis ac dicti Iacobus Hinricus et Petrus racione fraterne eorum hereditatis ad totum eorum contentacionem sunt abinuicem penitus separati et diuisi.

Oversættelse

Adelheid, enke efter Klaus Pilleke, foretog arveskifte med hans brødre Jakob Pilleke, Heinrich Pilleke, også kaldet Landridder, og Peter Pilleke, også kaldet Klingspor, om deres broderarv, således at nævnte Jakob, Heinrich og Peter ligeligt skal have to trediedele af arven i Papenstrasse op til hjørnearven på hjørnet af Oltboterstrasse med alle dens tilliggender, en kræmmerbod i Skanør og 100 mark penge, med hvilket nævnte Adelheid og nævnte Jakob, Heinrich og Peter til deres fulde tilfredshed er indbyrdes fuldstændigt udskilt og udskiftet med henblik på deres broderarv.